Školní jídelna a vracení čipů

Školní jídelna a vracení čipů

Žákům maturitních ročníků OA4, EL4, S4 a studentům III. ročníku VOŠ budou přeplatky za stravné a záloha za vrácený čip (200,- Kč) poukázány na běžný účet k 30. 6. 2020.

Výstupní lístky budou žákům SŠ předány třídními učiteli a studenti VOŠ si je vyzvednou ve Školní knihovně. Žáci vyplní požadované osobní údaje, kolonka Školní jídelna nebude potvrzena v kanceláři školní jídelny. Čip se tento školní rok 2019/2020 odevzdává POUZE ve školní knihovně. Ve školní knihovně žáci obdrží obálku, do které vloží čip a uvedou číslo bankovního účtu, na který bude vrácena záloha za čip.

Případné dotazy zasílejte na e-mail duskova@sps-caslav.cz.

Novinky

03.04.2020

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku
Údržba a servis techniky
Řízení jakosti a metrologie

celý článek

Nejčtenější

01.04.2020
Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se ...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek
05.05.2020
Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium O...
celý článek

Média

31.08.2016