OSPRŽŠ

Občanské sdružení přátel a rodičů žáků školy (dále jen OSPRŽŠ).

Občanské sdružení přátel a rodičů žáků školy je dobrovolné sdružení. Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy a samosprávy i na jiných organizacích. Jeho činnost je zaměřena na respektování práv a zájmů žáků, na vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a školou a na pomoci škole při vzdělávání a duševním rozvoji studentů.

I přesto, že sdružení je nezávislé, je velmi úzce spjato s touto školou. Sdružení má při škole dlouhodobou tradici a plní svojí úlohu. Sdružení finančně přispívá studentům a škole na společenské a sportovní akce, podporuje vzdělání studentů a spolufinancuje některé projekty školy. Dále sdružení financuje náklady, které nelze hradit z rozpočtu školy, jako například cestovní náklady studentů při reprezentaci školy, věcné dary studentům za prospěch nebo reprezentaci školy a podobně.

Členem sdružení může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka, který souhlasí se stanovami a zaplatí členský příspěvek. Členové sdružení jsou organizováni dle jednotlivých tříd a z každé třídy je zvolen nejméně jeden člen, který zastupuje ostatní členy třídy ve výboru sdružení.

 

Novinky

04.01.2021

Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - březen 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

13.12.2020
Učitelské noviny č. 41-42, 43-44 /2020 s p...
celý článek
04.01.2021
Lyžařský kurz v přípravě - změna termínu - břez...
celý článek
01.12.2020
Stužkovací „večírek“ V ponděl...
celý článek