OSPRŽŠ

Občanské sdružení přátel a rodičů žáků školy.

Občanské sdružení přátel a rodičů žáků školy je dobrovolné sdružení. Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy a samosprávy i na jiných organizacích. Jeho činnost je zaměřena na respektování práv a zájmů žáků, na vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a školou a na pomoci škole při vzdělávání a duševním rozvoji studentů.

I přesto, že sdružení je nezávislé, je velmi úzce spjato s touto školou. Sdružení má při škole dlouhodobou tradici a plní svojí úlohu. Sdružení finančně přispívá studentům a škole na společenské a sportovní akce, podporuje vzdělání studentů a spolufinancuje některé projekty školy. Dále sdružení financuje náklady, které nelze hradit z rozpočtu školy, jako například cestovní náklady studentů při reprezentaci školy, věcné dary studentům za prospěch nebo reprezentaci školy a podobně.

Členem sdružení může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka, který souhlasí se stanovami a zaplatí členský příspěvek. Členové sdružení jsou organizováni dle jednotlivých tříd a z každé třídy je zvolen nejméně jeden člen, který zastupuje ostatní členy třídy ve výboru sdružení.

 

Novinky

04.07.2018

Rozpis opravných a rozdílových zkoušek studentů střední školy (27. 8. až 4. 9. 2018).

04.07.2018

Hlavní prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018 - hlavní prázdniny.

Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a prosluněných dní pro načerpání nových sil.

05.12.2017

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

celý článek