Exkurze třídy VS3E ve firmě Foxconn Technology CZ, s.r.o., Kutná Hora

Exkurze třídy VS3E ve firmě Foxconn Technology CZ, s.r.o., Kutná Hora

Dne 14. dubna 2016 proběhla exkurze třídy VS3E ve společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o. v Kutné Hoře, která je poskytovatelem IT B2B (business to business) řešení a zároveň masovým výrobcem nejen spotřební elektroniky, ale také jednotlivých HW komponentů (kromě čipů).

Nejen oblast trhu, na kterém společnost působí, dělala tuto návštěvu výjimečnou. Díky komentovanému výkladu, který nám umožnil mimo jiné nahlédnout do skladovacího procesu společnosti, jsme měli možnost vidět celý proces výroby od A do Z. Především nám ale usnadnil spojení si praktické ukázky těchto procesů s teorií získanou v předmětu Řízení výroby, v němž jsme, krom jiného, probírali také výše zmíněný HW.

Nás studenty velmi zaujal způsob odesílání zboží, jelikož v distribuční fázi procesu zde nefiguruje sklad pro výrobky, ale ty jsou ukládány do návěsů nákladních vozů a odesílány přímo odběrateli. Opačný postup mohli vidět ti z nás, kteří se zúčastnili exkurze ve společnosti TPCA. Dalším specifikem továrny je, že většina její produkce na rozdíl od vozů z TPCA, má známého majitele ještě před samotným započetím výroby.

Jménem celé naší třídy děkuji společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o., že nám umožnila prohlídku s rodilým mluvčím v anglickém jazyce, který měl nejen přehled o továrně, výrobních procesech a oboru IT, ale zejména velkou trpělivost, s kterou byl ochoten nám zodpovědět veškeré dotazy.

Jakub Vejtruba, Student VOŠ

Novinky

13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

07.09.2020
V přiložených dokumentech naleznete přehled dos...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek

Média

31.08.2016