Exkurze do firmy VANAD 2000 a.s.

Exkurze do firmy VANAD 2000 a.s.

Dne 13. ledna 2016 studenti ze třídy S3 navštívili společnost VANAD 2000 a.s. za účelem pomoci při řešení úkolu ročníkové práce studenta Huberta Housky.  

Ve společnosti VANAD 2000 a.s. jsme se setkali s velice vlídným přijetím a porozuměním od Ing. Ondřeje Miřátského – prokuristy a ředitele vývoje společnosti, od Mgr. Hany Volencové, p. Jelínka a dalších.

Cílem práce bylo provedení řezu pneumatickým motorem – vytvoření učební pomůcky. S očekáváním a nadšením se studenty konzultovali formy a provedení řezu, technologické zpracování a finální výsledek. Věcná konzultace, vysoká vstřícnost a ochota pomoci se projevovala u všech zaměstnanců podniku.

K provedení úkonu - k řezu pneumatickým motorem, jsme přistupovali jako k možnosti pro splnění cílů ročníkové práce. Očekávali jsme i nezdar nebo spíš nemožnost provedení. Pan Ing. Miřátský s panem Jelínkem vyhodnotili řez laserem jako vhodný pro motory nerezové, motory hliníkové nejdou tímto způsobem obrábět. Na firemním zařízení se nám podařilo řezat laserem tři námi přivezené pneumatické motory s velmi překvapivým výsledkem.

Poté se situace otočila a naši studenti odpovídali na otázky pracovníků Vanadu. Celou akci hodnotím vysoce pozitivně. Byla přínosem pro řešení ročníkových prací H. Housky, N. Šnajdrvintové, L. Tuzara.

Ing. Miroslav Mach

Odkaz na stánky firmy Vanad 2000 a.s.: http://www.vanad.cz/novinky/studenti-stredni-prumyslove-skoly-v-caslavi-zacali-vyuzivat-nas-showroom-

Novinky

13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

07.09.2020
V přiložených dokumentech naleznete přehled dos...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek

Média

31.08.2016