Odborné praxe studentů SŠ ve firmě Vanad 2000 a.s.

Odborné praxe studentů SŠ ve firmě Vanad 2000 a.s.

Odborné praxe studentů SŠ ve firmě Vanad 2000 a.s.

Souvislá praxe žáků S2, S3 a OA3 byla zahájena v pondělí 15. 5. 2017 a ukončena v pátek 26. 5. 2017.

Studenti SŠ většinou vykonávali odbornou praxi ve firmách, které s naší školou úzce spolupracují. Jednou z těchto firem je i firma Vanad 2000 a.s. Golčův Jeníkov.

Škola je velice potěšena závěrečným hodnocením praxe touto firmou. Citujeme Mgr. Hanu Volencovou:

„Dobrý den, paní ředitelko,

v příloze zasílám několik fotografií Vašich studentů, kteří minulý pátek ukončili svoji odbornou praxi v naší firmě (studenti S2 Tomáš Havrda, Zdeněk Brom a Anička Miřátská ze třídy pana Ing. Anderleho). Dle vyjádření všech, kteří je měli na starosti (prokurista firmy pan Miřátský, technik oddělení vývoje a zejména vedoucí výroby) byli kluci velice šikovní. Vedoucí výroby pan Míchal by si je tu rád nechal napořád, Tomáš Havrda už je domluven i na letní brigádě. Studenti v průběhu praxe pracovali mimo jiné na reklamních předmětech pro výročí Vaší školy, návrhy konzultovali se svým třídním učitelem.

Z hodnocení obou „pánů“ i výrazů jejich obličeje v závěrečný den bylo zřejmé, že u nás byli spokojeni a ocenili zejména možnost samostatně pracovat na našich laserových řezacích strojích a pod vedením vedoucího výroby a dalších techniků i na konkrétních zakázkách na výrobní hale (podíleli se např. na montáži laserového stroje pro našeho zákazníka v Saudské Arábii).

S pozdravem

Mgr. Hana Volencová“

Škola děkuje studentům za vzornou reprezentaci školy.

Novinky

13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

07.09.2020
V přiložených dokumentech naleznete přehled dos...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek

Média

31.08.2016