Pracovní setkání podniků a škol na podporu technického vzdělávání

Pracovní setkání podniků a škol na podporu technického vzdělávání

Pracovní setkání podniků a škol na podporu technického vzdělávání

Ve čtvrtek 17. září 2015 proběhlo již třetí pracovní setkání zástupců průmyslových podniků, středních a základních škol na Kutnohorsku.

První setkání inicioval starosta města Kutná Hora, pan Martin Starý, na základě podnětů velkých zaměstnavatelů v okrese Kutná Hora. Všichni přicházeli s jedinou myšlenkou – máme nedostatek technických zaměstnanců. Co s tímto problémem? Jak pomoci podnikům, významným zaměstnavatelům na Kutnohorsku?

Jedním z možných řešení je podpora technického vzdělávání na základních a středních školách, úzká spolupráce škol a průmyslových podniků, nabídka materiálních, finančních a personálních zdrojů školám, zvýšená propagace poptávaných technických oborů, propojení výuky ve školách s pracovním prostředím podniků, řešení společných úkolů žáků a zaměstnanců v rámci dlouhodobých a ročníkových prací, oblast stipendií, odborných praxí, volnočasových aktivit pro žáky a studenty aj.  

Třetí pracovní setkání se konalo ve společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o. Kutná Hora. Setkání zahájila místostarostka města Kutná Hora Ing. Zuzana Moravčíková a setkání moderoval Ing. Miloslav Meloun z Hospodářské komory KH. Zúčastnění ředitelé a zástupci škol, výchovní poradci, vedoucí představitelé podniků a sdružení přispívali svými návrhy, představami, názory a přáními k výše uvedené problematice.

Na závěr pracovního setkání byly stanoveny „úkoly“ do dalšího období a následovala prohlídka výrobních prostor společnosti FoxconnTechnology CZ, s.r.o.

 

Ředitelka VOŠ, SPŠ a OA Čáslav děkuje společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o. za poskytnutý sponzorský dar na realizaci technických kroužků v rámci volnočasových aktivit pro žáky ZŠ, které se budou konat od října 2015.

Více informací ke kroužkům pro žáky ZŠ v sekci „PROJEKTY“.

Novinky

13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

07.09.2020
V přiložených dokumentech naleznete přehled dos...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek

Média

31.08.2016