Přijímací řízení nanečisto

Přijímací řízení nanečisto

Dne 8. 4. 2016 se studenti 2. ročníku VOŠ, se studijní profilací Management a personalistika, zúčastnili tréningové akce zaměřené na přijímací řízení formou tzv. Assessment centra (,,AC“), kterou pořádala firma Foxconn Technology CZ, s.r.o.  Kutná Hora.

Studenti zde zpracovávali několik úkolů. Prvním úkolem bylo vytvoření vlastních webových stránek a jejich následná prezentace před publikem. Poté následovaly skupinové úkoly, které byly zaměřeny na komunikativní dovednosti i znalosti z oblasti personalistiky.

Na závěr si každý student „prošel“ přijímacím pohovorem. Cílem celé akce bylo připravit studenty na reálné přijímací řízení, které je po skončení školy čeká. Věříme, že jim tato akce pomohla získat představu nejen o průběhu přijímacích řízení, ale i poskytla mnoho nových informací a zkušeností.

Studenti si tuto celodenní akci užili. Za aktivitu dostali i malý dárek.  

Škola tímto děkuje firmě Foxconn za organizaci celé akce.

Novinky

13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

07.09.2020
V přiložených dokumentech naleznete přehled dos...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek

Média

31.08.2016