Velké poděkování firmě DAKO, a.s.

Velké poděkování firmě DAKO, a.s.

Velké poděkování firmě DAKO, a.s.

Vstup do I. ročníku na střední školu není vůbec jednoduchý. Pro všechny zúčastněné přicházejí v prvních měsících velké změny.

Žáci se seznamují s novými spolužáky, poznávají prostředí školy, učí se novým odbornostem a získávají nové dovednosti. Třídní učitelé se učí jména svých žáků, formují přátelský kolektiv, vyučující sjednocují učivo pro další výuku a rodiče bedlivě sledují dění a vytváří studijní zázemí.

Avšak začátek studia s sebou nenese jen tyto změny - jsou to také finanční nároky, které jsou se studiem spojeny.

Proto firmě DAKO-CZ, a.s. Třemošnice patří velké poděkování. Firma věnovala studentům I. ročníku oboru Strojírenství pracovní oděv do dílen. Jedná se o pracovní bundu, triko a kalhoty. Předání proběhlo ve třídě a kluci i slečna Eliška, si to náležitě užili. Studentům přejeme plnohodnotné pracovní využití v dalších letech svého studia.

Firma DAKO-CZ, a.s. Třemošnice věnovala škole propagační předměty na aktivity pro žáky ZŠ a děti z MŠ; prezentovala se na Dnu otevřených dveří; finančně podpořila pořádané exkurze do podniků; zajistila odbornou praxi ERASMUS studentce ze Slovinska; vyučujícím technických předmětů zprostředkovala odborné stáže aj.

Vedení školy a firmy nadále rozvíjí vzájemnou spolupráci, jelikož obě strany vidí důležitost a potřebnost kvalitního technického vzdělání. Spolupráce je tak nastavena i pro další školní roky.

Novinky

13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

07.09.2020
V přiložených dokumentech naleznete přehled dos...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek

Média

31.08.2016