Pestrý týden - reportáž ze Školy práce v Čáslavě (rok 1940)

Pestrý týden - reportáž ze Školy práce v Čáslavě (rok 1940)

PESTRÝ TÝDEN, ÚSTŘEDNÍ OBRAZOVÝ LIST RADOSTI ZE ŽIVOTA

ROČ. XV. - ČÍS. 29
Datum vydání: ? . VII. 1940
str. 8 – 9 (Reportáž o čáslavské škole práce, foto K. Hájek).

 

 

Jeden z četných žáků školy práce v Čáslavě, která v duchu zásad „Radosti z práce“,
odboru „Radosti ze života“, připravuje mladé lidi pro odborná praktická povolání.

REPORTÁŽ ZE ŠKOLY PRÁCE V ČÁSLAVĚ

 

Pohled do jedné učebny čáslavské školy práce. Učíme se dobře šít; šaty dělají člověka, ale člověk musí dělat šaty.

 

Radost z práce

Václav Patočka · předseda odboru Radost z práce 
· JAN NERUDA:
· nechť čímkoliv jsem
ještě v božím světě,
čím budu kdy,
tím také budu rád.

Radost z práce – chcete-li – tajemství každého, kdo ku práci se narodil, kdo na práci myslí, kdo prací naplánuje svůj život, kdo prací tvoří hodnoty, bez nichž nebylo by života, nebylo by pokroku, a nebylo by – skromného lidského štěstí.

„Radost ze života“ usiluje vždy o radost člověka z práce.

Prakticky to znamená utvořiti pracovní podmínky a prostředí tak, aby práce nebyla otroctvím, které ponižuje a které vysává tělesně i duševně. Práce musí být ceněna tak, aby každý, kdo práci dává, i ten, kdo práci koná, viděl a měl možnost viděti, že práce není jenom nutné zlo, nýbrž nutné naplnění života každého, kdo není tak slabý, aby od života jenom bral.

V řetězu článků souvislostí, jimiž všichni jsme spjati, chceme, aby každý, kdo plní svůj úkol, mohl jej plniti radostně a mohl jej plniti rád.

Stavíce tento záměr jako předpoklad správného pochopení účelu lidské práce, tvoříme podmínky, aby tohoto účelu bylo dosaženo. Chceme, aby každý, ať na kterémkoli poli práce tvoří hodnoty pro kolektiv lidský, nebil prací tělesně ničen tak, aby opouštěl dílnu práce bez zájmu a tělesně vyčerpán. Práce nesmí vysávati všechny síly člověkovy, musí mu nechati tolik sil, kolik potřebuje, aby tvořil svůj vlastní dobrý a radostný život soukromý.

Sil pracujícího člověka musí být šetřeno, musí být chráněny, což znamená trvalou a souvislou péči o zdravotní stav každého člena pracujícího společenství. Neboť jenom ve zdravých rukou roste dobrá páce. Pracující člověk musí býti správně nasycen, musí dobře bydleti, musí míti přístup ke kulturním pokladům národa, musí míti vědomí bezpečnosti v době, kdy postižen bude nemocí, a až přijdou léta, aby měl právo klidně se dívati na práci mladých.

Z těchto podmínek může jedině vyrůsti ovoce našeho úsilí: radost z vykonané práce.

Ta povznese jedince, který prací tvoří a dá náplň a smysl jeho dílu. Ta povznese práci na nejvyšší krásný a radostný úděl našeho života.

Škola vychovává také odborné kováře, svářeče a kovosoustružníky.  
Holičské povolání je dnes velmi složité; žádá dlouhého odborného školení.

 

Škola práce v Čáslavě

V době, kdy mnozí rodiče po výsledcích školního roku zamysleli se nad příštím vývojem svých dětí a kdy rozhodují o celé jejich budoucnosti, jest třeba připomenouti význam našich prvotřídních odborných škol. Vzorem takové školy jest škola práce v Čáslavě, jejíž ředitel br. Kolský vybudoval ústav v každém směru vzorný.

Rodičové měli by si uvědomiti, že jejich dítě nemá snad nadání pro dlouhé a vysilující studium, může však vyniknouti právě v oborech, které vychovají z něho samostatného praktického podnikatele. V době, kdy vyhlídky inteligence nejsou prvotřídní, musíme pečovati, abychom měli dostatek odborných pracovníků a samostatných podnikatelů, neboť v nich leží síla tvorby nových pracovních možností a hospodářského povznesení nejširších vrstev.

Proto obracíme pozornost rodičů ku praktickému výcviku pro životní povolání, který umožňuje naše škola práce.                                                                                                                

 

Kdo chce prodávat, musí umět nabízet svoje výrobky.
Ani zahradníkovi nepostačí „tvrdá škola“ života. Jen odborná škola mu umožní rychlé pochopení zákonů přírody a účelnosti práce.

 

Také truhlařinu třeba dobře ovládati.  V oddělení elektrotechniků.

 

I restaurační stůl třeba vkusně upravit.                 
Zamítané řemeslo ševcovské přichází znovu ke slovu; stroj nemohl zničit umné výrobky dobré ruky a myslící, vynalézavé hlavy.

- Foto (10) K. Hájek, Praha. 

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.