Historie školy: Živnostenská škola Čáslav

Historie školy: Živnostenská škola Čáslav

Obvodové odborné živnostenské školy v Čáslavi

J. Kolský, řed. živnost. škol.

Město Čáslav za vydatné finanční podpory min. školství a živnostenských korporací postavilo pro místní živnostenské školy v roce 1937 školní budovu. Význam živnostenského školství roste rok od roku. V prvním roce navštěvovalo školu asi 600 žáků, ve druhém roce přes 8OO a v letošním roce již 1.100 žáků. Stavbou živnostenské školy doplnilo město kulturní vývoj celého okresu. Živnostenskému stavu dostalo se stánku, který umožní, aby i jeho příslušníci přicházeli do života vyzbrojeni potřebným vzděláním a získali tak svému stavu vážnost, která jí patří. V budově jest umístěno celkem 6 odborných škol: kovodělná, stavební, umělecká, potravní, oděvní a kupecká. Učitelský sbor čítá 10 členů interních a 16 externích, vesměs odborníků. Vzdělání, odborná prakse i velké zkušenosti učitelů jsou zárukou, že učňovský dorost jest svěřen do dobrých rukou. Nejen však po stránce odborného vzdělávání, také po stránce společenské výchovy snaží se škola odstranit nedostatky, kterými dosud živnostenský stav trpěl. Prostřednictvím učňovské besídky, která jest školou spravována a má pobočky ve všech větších místech, účastní se škola kulturního života kraje pořádáním besídek, přednášek, divadel, společenských večerů aj.

I po stránce sociální koná škola dobře svoje poslání. Značné částky vynakládají se na podporu dojíždějícího žactva, školní práce (obleky, obuv a p.) dávají se darem nemajetkovým, pro přespolní vyvařuje se levně (za 2 K) úplné obědy, které se chudým dávají zdarma ap. Pro rekreační činnost postavila škola Učňovské besídce chatu, která dosud pojme asi 45 chovanců. Chata jest postavena v krásném zalesněném údolí u Golčova Jeníkova. V letních měsících slouží k bezplatnému pobytu učňů během jejich dovolené, po celý zbytek roku k účelům učňovské besídky. V chatě jsou dvě ložnice, jídelna, kuchyně, koupelna, dvě šatny a kancelář. Město Golčův Jeníkov vydatnou pomocí umožnilo stavbu chaty. Do letošních prázdnin bude pravděpodobně chata rozšířena tak, aby v ní mohlo býti umístěno alespoň 80 chovanců (40 dívek a 40 hochů).

Živnostenská škola v Čáslavi (školní archív).

 

 

Učňovský rekreační tábor v údolí u Golč. Jeníkova (Archiv Ž. školy).

 

Strojnická dílna v Živnost. škole (Foto Peške, Čáslav).

 

 Truhlářská dílna v Živnost. škole (Foto Peške, Čáslav).

 

Holičská dílna v Živnost. škole (Foto Peške, Čáslav).  

 

Čerpáno z publikace: SPÁČIL, J., SEDLÁČEK, A., ZLÁMAL, V. Čáslav město a okres.  Brno: Národohospodářská propagace Čech a Moravy, 1940. 136 s.   

 

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.