Exkurze do Muzea Policie ČR

Exkurze do Muzea Policie ČR

Exkurze do Muzea Policie ČR

V pátek dne 21. dubna 2017 se třída S2 zúčastnila exkurze do Muzea Policie ČR, které je jedinečné tím, že patří k nejstarším policejním muzeím světa a jako jedno z mála je přístupno i veřejnosti.

V první části exkurze měli studenti hodinovou přednášku na téma Kriminalita mládeže vedenou šéfem Ústavu kriminalistiky. Ve druhé části byli studenti seznámeni s historií samotné budovy bývalého augustiniánského kláštera založeného roku 1350 českým králem a později římským císařem Karlem IV. Ve třetí části exkurze následovala komentovaná prohlídka muzea, při níž byli studenti seznámeni s historickým vývojem bezpečnostních sborů a složek na našem území od doby Rakousko - Uherska až po současné trendy v činnosti Policie ČR. Součástí prohlídky byla i samostatná práce studentů (pracovní listy). V průběhu individuální prohlídky jednotlivých výstavních prostor zaměřených již na specifickou problematiku a činnosti práce policie a jejich speciálních složek. Největší zájem ze strany studentů byl o kriminalistiku a daktyloskopii. Na závěr proběhla kontrola a vyhodnocení pracovních listů.

Exkurze byla pro žáky přínosem v prevenci kriminality, zabezpečení bezpečnosti v boji proti terorismu, šikaně a dalším negativním jevům ve společnosti a upevnila poznatky z dalších předmětů (OBN, EKO, ČJL, PRN, DEJ, CHE …) v rámci mezipředmětových vztahů. 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Ředitelské volno - 30. dubna 2018

Ředitelka školy vyhlašuje v pondělí 30. dubna 2018 ředitelské volno pro žáky SŠ a studenty VOŠ z provozně-ekonomických důvodů. 

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek