Exkurze do Skláren ve Světlé nad Sázavou

Exkurze do Skláren ve Světlé nad Sázavou

Exkurze do Skláren ve Světlé nad Sázavou

KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti

V úterý 2. dubna 2019 navštívili žáci třídy OA2/EL2 společnost Crystalite Bohemia, a. s. ve Světlé nad Sázavou.

První zmínky o sklářské výrobě v této oblasti se datují již od konce 16. století. Historie moderní sklárny začíná v roce 1967 výstavbou nového sklářského provozu. Ruční výroba zde byla spuštěna v roce 1970 a o pět let později pak automatická výroba.

V roce 2008 byla  společnost Sklo Bohemia, a. s. uzavřena z důvodu špatného finančního hospodaření. Ke znovuotevření skláren došlo v říjnu 2009 pod novým názvem Crystalite Bohemia, a. s. a s novým majitelem – podnikatelem panem Luborem Cevro.

V současné době firma zaměstnává kolem 750 lidí (z původních 1 500), kteří pracují převážně ve dvousměnném provozu. Výroba je zakázková a zhruba 70% produkce je určeno k vývozu do 82 zemí světa (největšími odběrateli jsou Rusko, Irán, Irák,). Mají zde jednu původní starou výrobní linku s výrobní kapacitou 1 500 ks výrobků a dále 2 nové linky o výrobní kapacitě 3 000 ks výrobků. Vyrábí se dárkové a dekorativní sklo (skleničky, láhve, vázy, džbány) i velkých rozměrů až do váhy 6 kg. Brousí se na automatech, pouze 4 brusky jsou ruční. Kontrola kvality a jakosti skla je také plně automatizovaná na „prohlížečce“.

Děkujeme vedení společnosti za umožnění exkurze, která doplnila a rozšířila učivo odborných ekonomických předmětů.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek