Global Money WEEK 2019

Global Money WEEK 2019

Global Money WEEK 2019

KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav se poprvé zapojila do Global Money Week (GMW), celosvětového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti. Přednášky na téma „Finanční plánování“ vedl pan Michal Voldán, EFA. Diskutovaly se všeobecné principy plnění finančních cílů a efektivního hospodaření s penězi.

Realizaci GMW na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav zajistil ve spolupráci s yourchance, o. p. s. finanční poradce pan Michal Voldán, EFA. Hlavní myšlenkou setkání bylo ukázat žákům, co je čeká v produktivním životě, co budou dříve či později aktivně řešit a jak mají smýšlet o penězích a jejich hodnotě.

 

Neustále se hovoří o tom, jak je řada občanů naší republiky finančně negramotných, uzavírá špatné smlouvy a pojistky, neumí hospodařit s penězi, zadlužuje se, je v exekuci. Mnoho lidí neví, jak velkou si vytvářet finanční rezervu v případě ztráty příjmů a kolik si našetřit na důchod. Pokud chceme zvýšit finanční gramotnost, je třeba začít u dětí, žáků a studentů, ať si osvojí správné finanční návyky již ve škole a nemusí je školit život,“ řekla Ing. Blanka Valtrová, učitelka odborných ekonomických předmětů a organizátorka GMW na čáslavské střední škole.

Série přednášek z oblasti finančního plánování se aktivně zúčastnili žáci třídy OA1, OA2/EL2 a OA3/EL3 ve středu 27. března 2019.

S žáky jsem řešil otázky, proč je důležité mít svůj finanční plán, jaké cíle rodiny obvykle řeší a kolik je to stojí, jak umět pracovat s rodinným rozpočtem a vytvářet si vhodné portfólio,“ popisuje pan Michal Voldán, EFA.

Přednášky doplnily a rozšířily učivo odborných ekonomických předmětů na oboru obchodní akademie a ekonomického lycea.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek