Aktivity na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav během letních prázdnin

Aktivity na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav během letních prázdnin

Aktivity na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav během letních prázdnin

Na konci června, všichni v očekávání letní relaxace, opouštějí budovu školy. Dveře školního areálu však zavřeny nezůstaly, ba naopak.

V prvním prázdninovém týdnu byla zahájena rekonstrukce chlapeckých toalet v hlavní budově. Bylo potřeba vypnout přívod vody, odpojit elektrické vedení, odmontovat sanitární vybavení, vybourat příčky, otlouci staré kachličky, udělat nové rozvody vody a odpadů, nově vybudovat příčky, obložit kachličkami, osadit sanitární vybavení, zapojit vodu a elektriku, ale hlavně odklidit velké množství suti a uklidit nadměrné množství jemného prachu, který se rozptýlil po celé budově. Současně bylo zahájeno malování odborných dílen (kovárna, truhlárna a zámečna), ubytovacích prostor domova mládeže, školní kuchyně a chodby v budově „C“, která bude svítit i v zimě jako slunce, jelikož je celá žlutá.

V červenci přišla do školy příjemná zpráva – získání finančních prostředků na projekt „Podpora výuky na SPŠ a OA Čáslav“ z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Výzvy č. 56. Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti, jazykového vzdělávání a kurikulární reformu. Zúčastnění učitelé začali připravovat plánované aktivity projektu – nákup literatury na realizaci čtenářských dílen v rámci předmětů Český jazyk a literatura či Literární a estetická výchova, týdenní jazykově-poznávací pobyt v Anglii pro žáky Obchodní akademie, Ekonomického lycea a Strojírenství a shadowing (stínování) pro učitele matematiky, fyziky a odborných technických předmětů, které bude realizováno ve spolupráci s Technickou akadémií ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Projekt bude zahájen stylově 1. září.

V průběhu letních měsíců tým zaměstnanců školy pracoval na finální podobně nových webových stránek školy. Stránky budou mít jiný grafický vzhled, ale především budou splňovat podmínky responzivního web designu a pravidla přehledného a přístupného webu. Jinými slovy, budou pro uživatele přívětivější. Spuštění nového webu je plánováno před zahájením školního roku.

Žáci ZŠ se mohou těšit na kroužky Kreslení na počítači (CAD, 3D tisk, 3D skener), Vyrábění na CNC strojích (soustruh, frézka) a Programování pomocí stavebnic (robotika, stavebnice LEGO, MINSTORM). Podniky z Čáslavi a okolí, se kterými vedení školy během prázdnin jednalo, přislíbily finanční podporu na realizaci kroužků, i na autobusovou dopravu mimočáslavských žáků. Kroužky budou zahájeny v říjnu 2015. Více informací k těmto volnočasovým aktivitám naleznete na nových webových stránkách školy začátkem září.

V srpnu se finišuje s úklidem, s aktualizacemi dat v informačních systémech, pracuje se na školní dokumentaci a připravuje se vše potřebné pro zahájení výuky v novém školním roce 2015/2016. Škola je připravená a těší se na své žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy.

Mgr. Věra Szabová
ředitelka školy

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Filmové představení Milada

V úterý 24. dubna 2018 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu Milada. Začátek projekce je v 10:15 hod. Film trvá 130 minut.

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek