Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

STC je program pro středoškolské studenty, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dál v rámci svých škol a širšího okolí. Účastníky STC spojuje zdravá ambice učit se novému a dělat věci nad rámec svých běžných povinností s cílem pomoci ostatním, ale také zajistit si lepší pozici pro další studium i konkurenceschopnost při získávání vysněného zaměstnání.“

www.microsoft.com/cs-cz/education/students/stc

Ve středu 22. listopadu 2017 se čtyři žáci druhého ročníku průmyslové školy oboru Strojírenství na základě úspěšné registrace zúčastnili krajského kola programu STC pořádaného Vzdělávacím centrem Microsoftu. Získali další zkušenosti formou motivačního pohovoru před zkušební komisí v příjemném prostředí SOŠ informatiky a spojů v Kolíně. Motivační pohovor zahrnoval sebeprezentaci, reakce na otázky v anglickém jazyce, představu o vlastní budoucnosti s vazbou na ICT a přehled vlastních mimoškolních aktivit.

Ve značné konkurenci obstálo pět vybraných účastníků, kteří postoupí do prosincového celostátního finále konaného v sídle společnosti Microsoft Česká republika.

Tato příležitost je pootevřenou branou k dalšímu osobnímu rozvoji žáků a motivací pro naše první ročníky. Další příležitost se bude opakovat opět v roce 2018.

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Ředitelské volno - 30. dubna 2018

Ředitelka školy vyhlašuje v pondělí 30. dubna 2018 ředitelské volno pro žáky SŠ a studenty VOŠ z provozně-ekonomických důvodů. 

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek