Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR

V úterý dne 12. prosince 2017 se třídy OA1 a EL1 zúčastnily exkurze do Muzea Policie ČR, které je jedinečné tím, že patří k nejstarším policejním muzeím světa a jako jedno z mála je přístupno i veřejnosti.

V první části exkurze měli studenti hodinovou přednášku na téma Kriminalita mládeže vedenou šéfem Ústavu kriminalistiky. Ve druhé části byli studenti seznámeni s historií samotné budovy bývalého augustiniánského kláštera založeného roku 1350 českým králem a později římským císařem Karlem IV. Ve třetí části exkurze následovala komentovaná prohlídka muzea, při níž byli studenti seznámeni s historickým vývojem bezpečnostních sborů a složek na našem území od doby Rakousko - Uherska až po současné trendy v činnosti Policie ČR. Součástí prohlídky byla i samostatná práce studentů (pracovní listy). V průběhu individuální prohlídky jednotlivých výstavních prostor zaměřených již na specifickou problematiku a činnosti práce policie a jejich speciálních složek. Největší zájem ze strany studentů byl o kriminalistiku a daktyloskopii. Na závěr proběhla kontrola a vyhodnocení pracovních listů.

Exkurze byla pro žáky přínosem v prevenci kriminality, zabezpečení bezpečnosti v boji proti terorismu, šikaně a dalším negativním jevům ve společnosti a upevnila poznatky z dalších předmětů (OBN, EKO, ČJL, PRN, DEJ, CHE …) v rámci mezipředmětových vztahů. 

Novinky

04.07.2018

Rozpis opravných a rozdílových zkoušek studentů střední školy (27. 8. až 4. 9. 2018).

04.07.2018

Hlavní prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018 - hlavní prázdniny.

Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a prosluněných dní pro načerpání nových sil.

05.12.2017

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

celý článek