Bibliobox neboli návratový box

Bibliobox neboli návratový box

Bibliobox neboli návratový box

Od 1. září 2019 je možné vracet knihy do biblioboxu.

Bibliobox umožňuje všem uživatelům vracet výpůjčky v době, kdy je knihovna zavřená. Bibliobox je umístěný před vchodem do školní knihovny. 

Pravidla používání biblioboxu:

Bibliobox slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.

Do biblioboxu nevracejte z důvodu možného poškození CD, DVD, časopisy, tablety.

Knihy vracejte jednotlivě zasunutím do vkládacího otvoru hřbetem napřed – méně se poškozují.

Bibliobox není určen k vkládání knižních darů nebo dokumentů půjčených v jiných knihovnách.

Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta.
Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny.

Vrácení knih prostřednictvím biblioboxu Vás nezbavuje povinnosti uhradit případné sankční poplatky (za pozdní vrácení, poškození,…).

Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.

Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně.

Novinky

30.09.2019

Projekt Erasmus+ "Praxe a stáže v britských firmách pro každého"

Od 6. do 19. října 2019 bude 10 žáků z OA3/EL3 a 4 žáci z S3 vykonávat odbornou stáž v podnicích ve městě Belfast (Severní Irsko). Stáže jsou zaměřeny na procvičení obchodně-administrativních technických činností. Ubytování a stravování žáků je zajištěno v místních rodinách. Doprovodná osoba: Mgr. J. Ptáčková

09.08.2019

Vážení uchazeči o studium, 

ve dnech 14. a 15. října 2019 se koná přehlídka škol 2019 v Kolíně, od 10:00 do 17:00 hod. v budově Městského společenského domu Kolín. Přijďte nás navštívit v prezentačním stánku.