Bibliobox neboli návratový box

Bibliobox neboli návratový box

Bibliobox neboli návratový box

Od 1. září 2019 je možné vracet knihy do biblioboxu.

Bibliobox umožňuje všem uživatelům vracet výpůjčky v době, kdy je knihovna zavřená. Bibliobox je umístěný před vchodem do školní knihovny. 

Pravidla používání biblioboxu:

Bibliobox slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny.

Do biblioboxu nevracejte z důvodu možného poškození CD, DVD, časopisy, tablety.

Knihy vracejte jednotlivě zasunutím do vkládacího otvoru hřbetem napřed – méně se poškozují.

Bibliobox není určen k vkládání knižních darů nebo dokumentů půjčených v jiných knihovnách.

Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta.
Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny.

Vrácení knih prostřednictvím biblioboxu Vás nezbavuje povinnosti uhradit případné sankční poplatky (za pozdní vrácení, poškození,…).

Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.

Knihy zapůjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně.

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek