Dokumenty

Zde naleznete předtisky žádostí pro střední školu, školní vzdělávací programy, základní dokumentaci a další dokumenty školy.

Čestné prohlášení - koronavirus

Dle metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách“ jsou všichni žáci a studenti školy povinni při vstupu do budovy školy:

  • použít dezinfekci na ruce a odevzdat čestné prohlášení (viz příloha).
  • nosit ve společných prostorách roušky.

 

Ke stažení
ikonaČestné prohlášení

Základní dokumentace

Základní dokumentace - školní řády, výroční zprávy a opatření ředitelky školy

Celý článek

Předtisky žádostí pro střední školu:

Předtisky formulářů pro žádosti a oznámení žáků střední školy a zákonných zástupců:

Celý článek

Školní vzdělávací programy:

Celý článek

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek