Erasmus+ "do třetice všeho dobrého"

Již potřetí v řadě se nám podařilo uspět s projektem Praxe a stáže v britských firmách podaným v programu Erasmus+ a pro školní rok 2019/20 získat grant z evropských financí. Díky němu můžou žáci třetích ročníků Střední průmyslové školy a Obchodní akademie opět absolvovat své odborné čtrnáctidenní praxe v zahraničních podnicích. Novinkou pak budou tříměsíční stáže pro čersvé absolventy 4. ročníku SPŠ a OA, případně studenty Vyšší odborné školy.

Stáž dá žákům oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum příležitost procvičit si administrativní činnosti ve společnostech, které působí v oblasti obchodu a služeb. Jejich spolužáci oboru Strojírenství se zase zdokonalí v ovládání CNC strojů v různých programech (např. ISO), v orientaci v technické dokumentaci (CAD) a naprogramování strojů podle této dokumentace během práce v britských podnicích a firmách. Pracovním jazykem všech stáží je angličtina.

Z prostředků EU bude žákům zaplacena doprava, ubytování, stravování, pojištění, kulturní program a přípravný jazykový kurz. Po absolvování stáže obdrží certifikát Europass mobility. Tento certifikát, platný v EU, jim bude sloužit jako potvrzení o úspěšném absolvování zahraniční stáže a příloha k životopisu, až po absolvování školy budou shánět zaměstnání.

Již od úterý 25. června 2019 začne výběr vhodných kandidátů na zahraniční odbornou stáž, která bude mít dvě kritéria. Prvním z nich bude ověření komunikačních dovedností v anglickém jazyce formou pohovoru. Druhým pak celkový prospěch, kdy se budou hodnotit studijní výsledky za poslední tři vysvědčení.

Tato zahraniční stáž je pro naše žáky obrovskou příležitostí procvičit si jazyk a odbornost, ale hlavně získat novou životní zkušenost. Věříme, že si ji nenechají ujít.

Novinky

02.09.2019

Arnošt Lustig - devět životů

Filmový dokument Arnošt Lustig - devět životů je určen 1. - 4. ročníkům SŠ. Začátek představení je v 8:15 hod. v Kině M. Formana Čáslav ve čtvrtek 19. září 2019, délka filmu je 60 minut.