Erasmus+ PRO_dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+ PRO. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se do programu Erasmus + PRO a následnou komunikaci se zprostředkující institucí nebo zaměstnavatelem jsou životopis (CV) a motivační dopis. Tyto dokumenty je třeba odevzdat koordinátorovi programu Erasmus, Mgr. Pavlu Kluhovi, v elektronické podobě do 28. února. (kluh@sps-caslav.cz)

Životopis (CV) musí být ve formátu Europass CV. Při jeho vyplňování vám může pomoci European Dictionary of Skills and Competences. Tento slovník osobních a profesních dovedností je vám k dispozici na adrese: http://disco-tools.eu/disco2_portal/
 
Motivační dopis doplňuje a rozvádí informace, které jsou patrné z vašeho životopisu.
  • Představte se – jméno, věk, národnost
  • Uveďte požadovanou oblast praxe, případně profesi
  • Uveďte vaše současné znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem vašeho úspěšného vykonání zahraniční praxe v požadované oblasti
  • Co vás motivuje k vykonání dlouhodobé praxe v zahraničí, co od praxe očekáváte (jaké dovednosti a znalosti si chcete rozšířit)
Ke stažení
ikonaERASMUS jazyková úroveňEvropské jazykové úrovně – stupnice pro sebehodnocení
ikonaEuropass CV pokyny
ikonaEuropass CV_vzor En
ikonaEuropass CV_OA Erasmus PRO
ikonaEuropass CV_EL Erasmus PRO
ikonaEuropass CV_S Erasmus PRO

Novinky

22.02.2021

Lyžařský kurz  - ZRUŠEN

Lyžařský kurz pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav v termínu 7. 3. - 13. 3. 2021, je z důvodu epidemiologické situace ZRUŠEN.

Žádáme rodiče studentů o stažení přiložené "Vratky". Na základě tohoto formuláře budou vráceny zpět peníze za kurz. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.