Erasmus+ PRO_dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+ PRO. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se do programu Erasmus + PRO a následnou komunikaci se zprostředkující institucí nebo zaměstnavatelem jsou životopis (CV) a motivační dopis. Tyto dokumenty je třeba odevzdat koordinátorovi programu Erasmus, Mgr. Pavlu Kluhovi, v elektronické podobě do 28. února. (kluh@sps-caslav.cz)

Životopis (CV) musí být ve formátu Europass CV. Při jeho vyplňování vám může pomoci European Dictionary of Skills and Competences. Tento slovník osobních a profesních dovedností je vám k dispozici na adrese: http://disco-tools.eu/disco2_portal/
 
Motivační dopis doplňuje a rozvádí informace, které jsou patrné z vašeho životopisu.
  • Představte se – jméno, věk, národnost
  • Uveďte požadovanou oblast praxe, případně profesi
  • Uveďte vaše současné znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem vašeho úspěšného vykonání zahraniční praxe v požadované oblasti
  • Co vás motivuje k vykonání dlouhodobé praxe v zahraničí, co od praxe očekáváte (jaké dovednosti a znalosti si chcete rozšířit)
Ke stažení
ikonaERASMUS jazyková úroveňEvropské jazykové úrovně – stupnice pro sebehodnocení
ikonaEuropass CV pokyny
ikonaEuropass CV_vzor En
ikonaEuropass CV_OA Erasmus PRO
ikonaEuropass CV_EL Erasmus PRO
ikonaEuropass CV_S Erasmus PRO

Novinky

01.06.2021

Seznamy přijatých uchazečů na SŠ – II. kolo

 

Uchazeč je zde uveden pod REGISTRAČNÍM číslem, které naleznete v dopise ze dne 1. 6. 2021.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek