Možnosti vzdělávání po maturitě

Možnosti vzdělávání po maturitě

Po maturitě je možné pokračovat ve studiu buď na vyšší odborné škole (VOŠ) nebo na vysoké škole (VŠ).

 

Zatímco vysokoškolské studium je zaměřené hlavně na získání hlubších teoretických znalostí, studium na vyšší odborné škole spíš na znalosti a dovednosti přímo upotřebitelné v praxi.

Studium na vyšších odborných školách

Studium na VOŠ trvá většinou tři roky a připravuje pro náročnější odborné činnosti než studium na školách středních. Toto studium bývá většinou realizováno při některých středních odborných školách a obsahově zpravidla navazuje na studijní obory středních škol. Absolventi získají titul diplomovaný specialista (DiS). 

Studium na vysokých školách

Úrovně vysokoškolského studia:  

  •  bakalářské studium (zpravidla na 3 roky), absolventi získají titul bakalář (Bc.)   
  •  magisterské studium (zpravidla na 5 let), absolventi na technicky a ekonomicky zaměřených fakultách získají většinou titul inženýr (Ing.), na lékařských fakultách doktor medicíny (MUDr.), na ostatních převážně titul magister (Mgr.)   
  •  doktorandské studium může navazovat na magisterské studium a vede k získání doktorátu.    

Kde hledat informace o VŠ a VOŠ?

Na následujících odkazech naleznete databáze škol, ukázky přijímacích zkoušek a další informace pro studium:

http://www.atlasskolstvi.cz/vysoke-skoly 

http://www.atlasskolstvi.cz/vyssi-odborne-skoly

http://www.superstudent.cz/

http://www.vzdelani.cz/

http://vysokeskoly.com/

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/  - seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.

 

Další užitečné odkazy:

http://www.neflakamse.cz/

http://test-osobnosti.primat.cz/

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek