Školní rok»Studenti SŠ»Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Milí maturanti,

zde naleznete základní termíny a pravidla průběhu státní a školní maturitní zkoušky.

Zadání dlouhodobých maturitních prací třídy S4

Zadání dlouhodobých maturitních prací třídy S4

V souboru "Zadání_dlouhodobé_maturitní_práce_S4_20_21" jsou uložena všechna zadání DMP. Každý student si musí vytisknout své zadání. Pokud studenti nemají možnost tisku, mohou v rámci konzultací tisknout ve školní knihovně.

Ke stažení
ikonaZadání_dlouhodobé_maturitní_práce_S4_20_21

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Opatřením obecné povahy ze dne 15. března 2021 žáci posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/21 nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.

Žák o svém rozhodnutí konat či nekonat zkoušku z CJL nebo z CIJ nebo obě zkoušky, písemně informuje ředitele školy nejpozději do 30. dubna (viz. příloha). Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pokud se žák rozhodne konat zkoušku z CJL, musí do 30. dubna předat řediteli školy i seznam vlastní četbyDodatek k přihlášce k maturitním zkouškám a případně i seznam vlastní četby žák předá zástupci ředitele - osobně, vhozením do poštovní schránky na budově školy, poštou nebo jako sken (v dobré kvalitě s čitelnými podpisy) zašle na adresu kluh@sps-caslav.cz.

Celý článek

Odvolání se proti výsledku

Žádost lze podat do 20 dnů od konce období příslušné maturitní zkoušky. Žádost podává žák přímo:
a) MŠMT v případě didaktického testu
b) Krajskému úřadu v případě písemné práce nebo ústní zkoušky

Pro podání odvolání používají žáci formuláře stanovené maturitní vyhláškou.

Celý článek

Maturitní kalendář 2020/2021

V tomto článku naleznete nejenom důležité termíny, ale i dokumenty vydané Cermatem pro žáky 4. ročníků a časové rozpisy ústních maturitních zkoušek.

Celý článek

Dlouhodobé maturitní práce (DMP)

Celý článek

Přihlášení se k maturitním zkouškám Jaro 2021

Každý žák 4. ročníku se do 1. prosince 2020 musí povinně přihlásit k maturitním zkouškám s termínem konání jaro 2021. Přihlášky je nutné podat na formuláři stanoveném maturitní vyhláškou. Formulář pro každý obor je přiložen ke stažení ve formě editovatelného pdf dokumentu.

Celý článek

Organizace maturitních zkoušek po novelizaci vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., která nabyla účinnosti 15. října 2020, mění organizaci maturitní zkoušky jak ve společné (státní) části, tak v části profilové (školní).

Celý článek

Kánon titulů

V přiložených dokumentech naleznete přehled dostupné literatury ve školní knihovně a informace o státní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury.

Celý článek

Novinky

06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Vychovatel/ka na domově mládeže.

celý článek