Státní maturitní zkoušky - Povolené pomůcky

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – DT

Českýjazyk a literatura – DT

žádné pomůcky

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – písemná práce

slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu / korespondenci

Slovník nesmí obsahovat:

  • základní charakteristiky vybraných typů textů (např. jak napsat formální dopis),
  • ukázky typů textů,
  • vhodné fráze, vhodná oslovení v dopisech nebo zakončení dopisů,
  • vepsané poznámky týkající se charakteristiky textů,
  • volně vložené texty (taháky).

 

Jiné standardní přílohy (např. mluvnice, seznam nepravidelných sloves, zkratky, obrázkové a tematické přílohy) jsou povoleny.

Český jazyk a literatura – písemná práce

pravidla českého pravopisu

Matematika

matematické, fyzikální a chemické tabulky; případně jiné učební pomůcky schválené MŠMT, které svým obsahem nepřesahují rámec tabulek (různé souhrny, leporela atd.), rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů

V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky (záložky či zvýrazněné pasáže nejsou zakázány).

 

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoliv jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audiopřehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.

 

Kontrola povolených pomůcek

  • ANJ - středa 10. dubna od 11.15 v uč. č. 35; Kl, Pv, Rd
  • MAT – čtvrtek 2. května od 7.30 v uč. č. 64; Kp, Tr

Novinky

17.04.2019

Velikonoční prázdniny v tomto školním roce připadají na čtvrtek 18. dubna 2019.
Pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.

01.04.2019

Filmová projekce "První člověk"

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA Čáslav v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu "První člověk". Začátek projekce je v 9:10 hod. Film trvá 141 minut.