Přihlášení se k maturitním zkouškám Jaro 2021

Každý žák 4. ročníku se do 1. prosince 2020 musí povinně přihlásit k maturitním zkouškám s termínem konání jaro 2021. Přihlášky je nutné podat na formuláři stanoveném maturitní vyhláškou. Formulář pro každý obor je přiložen ke stažení ve formě editovatelného pdf dokumentu.

Ve společné části žáci všech oborů zakřížkují v povinných zkouškách Český jazyk a literaturu (řádný termín) a podle preferencí volí (křížkují) Cizí jazyk nebo Matematiku. Ve společné části je možné si volit i nepovinné zkoušky (Cizí jazyk, Matematika či Matematika rozšiřující). Všechny tyto zkoušky společné části budou konány formou didaktických testů.

V profilové části žáci všech oborů jako povinné zkoušky opět křížkují Český jazyk a literaturu, případně Cizí jazyk pokud ho volili ve společné části. Tímto se přihlašují k vykonání těchto zkoušek formou písemné práce a ústní zkoušky. Poté volí (křížkují) zkoušky podle svých oborů (viz. Organizace maturitních zkoušek po novelizaci vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

Žáci se specifickými poruchami učení mohou v rámci přihlášky požádat o uspůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Svou žádost uvedou v sekci Doplňující informace a uvedou registrační identifikátor doporučení, které jim bylo vystaveno školským poradenských zařízením.

Po vyplnění osobních údajů a volbě maturitních předmětů je nutné vytištěnou a podepsanou přihlášku zaslat zástupci ředitele. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo vhodit do poštovní schránky na budově školy. Přihlášku je možné i zaslat jako sken. Sken však musí být dobře čitelný - volené předměty, datum, podpis. Malé fotografie z mobilních telefonů nebudou akceptovány. Případné dotazy k vyplnění přihlášek či průběhu maturitních zkoušek budou zodpovězeny během konzultace, která pro OA4 a EL4 proběhne v úvodu on-line výuky Mgr. Bc. P. Havelkové ve čtvrtek 12. listopadu v 8.00. Pro třídu S4 konzultace bude v pátek 13. listopadu v 10.00 v úvodu výuky Ing. J. Nováka. Dotazy je také možné zasílat na e-mail kluh@sps-caslav.cz. 

Přejeme rozvážnou volbu a úspěšné vykonání všech zkoušek.

Ke stažení
ikonaPřihláška k maturitním zkouškám 2021_EL
ikonaPřihláška k maturitním zkouškám 2021_OA
ikonaPřihláška k maturitním zkouškám 2021_S

Novinky

06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Vychovatel/ka na domově mládeže.

celý článek