Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Opatřením obecné povahy ze dne 15. března 2021 žáci posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/21 nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.

Žák o svém rozhodnutí konat či nekonat zkoušku z CJL nebo z CIJ nebo obě zkoušky, písemně informuje ředitele školy nejpozději do 30. dubna (viz. příloha). Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pokud se žák rozhodne konat zkoušku z CJL, musí do 30. dubna předat řediteli školy i seznam vlastní četbyDodatek k přihlášce k maturitním zkouškám a případně i seznam vlastní četby žák předá zástupci ředitele - osobně, vhozením do poštovní schránky na budově školy, poštou nebo jako sken (v dobré kvalitě s čitelnými podpisy) zašle na adresu kluh@sps-caslav.cz.

Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy.

Pokud si zkoušku nezvolí, nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z CJL nebo z CIJ).

Pokud nepovinnou zkoušku z CJL nebo CIJ žák konal a neuspěl, může do pěti let vykonat opravnou zkoušku a bude mu vydáno nové vysvědčení.

Ke stažení
ikonaDodatek k přihlášce k maturitním zkouškám

Novinky

06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Vychovatel/ka na domově mládeže.

celý článek