Školní rok»Studenti SŠ»Odborná praxe

Odborná praxe

Základní informace a dokumenty pro žáky 2. a 3. ročníků SPŠ a OA, kteří budou vykonávat své čtrnáctidenní praxe v místních podnicích a institucích.

Odborná praxe

Odborná praxe

Odborná praxe žáků OA3 a EL3 bude zahájena v pondělí 15. října a ukončena v pátek 26. října 2018. Za organizaci a rozpis pedagogického dozoru zodpovídá Ing. B. Valtrová. V závěru praxe žáci vypracují závěrečnou zprávu o odborné praxi. Tuto zprávu podepsanou vedoucím odborné praxe na pracovišti odevzdají Ing. B. Valtrové. Formulář závěrečné zprávy je ke stažení na webu školy.

Důležité termíny - praxe žáků střední školy

Důležité termíny pro odbornou praxi tříd S2, S3, OA3, EL3  – školní rok 2018/2019

Celý článek

Informace k odborné praxi žáků pro školní rok 2018-19

Odborná praxe tříd: S2, S3, OA3 a EL3

Termíny  souvislé odborné praxe v roce 2018/2019: třída OA3 + EL3: 14. 10. - 27. 10. 2018

                                                                           třída S3: 06. 05. - 17. 05. 2019

                                                                           třída S2: 20. 05. - 31. 05. 2019


Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu střední školy (dále jen SŠ). 

Celý článek

Novinky

30.11.2018

Secesní Praha a Muzeum A. Muchy

Exkurze se koná v pondělí 17. prosince 2018 pro žáky OA4. Organizačně zajišťuje Mgr. I. Domácí. Akce začíná v 7:35 hod. na vlakovém nádraží Čáslav. Odjezd v 7:50 hod.