Důležité termíny - praxe žáků střední školy

Důležité termíny pro odbornou praxi tříd S2, S3, OA3, EL3 – školní rok 2019/2020

- termíny  praxe: třída OA3+ EL3  06. 10. - 19. 10. 2019, třída S2 18. 05. - 29. 05. 2020, třída S3 19. 04. - 02. 05. 2020

- termín odevzdání seznamu firem ke schválení: třída OA3 + EL3 do 13. 09. 2019, třída S2 a třída S3 do 17. 1. 2020

- termín odevzdání vyplněné smlouvy:  třída OA3 + EL3 do 17. 09. 2019 ,třída S2  do 27. 3. 2020, třída S3 do 27. 3. 2020

- termín odevzdání zprávy z praxe a hodnocení: třída OA3 + EL3 do 25. 10. 2019, třída S2 do  05. 06. 2020, třída S3 do 11. 05. 2020 Ing. Valtrové, pí Štěpinové
V případě neúčasti na odborné praxi nebo neodevzdání zprávy z praxe je žák neklasifikován z předmětu PRAXE (S, OA).

Dohody o zajištění odborné praxe a jiné související tiskopisy jsou k dispozici ve studijním středisku (kabinet č. 31, budova A, přízemí).
Veškeré informace o odborné praxi (termíny, podmínky, adresy firem atd.) získáte u Ing. Blanky Valtrové (kabinet č. 5, budova A, přízemí).

 

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek