Seminář „Můžeš podnikat“

Seminář „Můžeš podnikat“

Seminář „Můžeš podnikat“

Ve středu 27. února 2019 se žáci tříd OA 1, OA 2, EL 2, OA 3, EL 3, OA 4 a S 4 zúčastnili semináře na téma „Můžeš podnikat“, který pro základní, střední, vyšší a vysoké školy zajišťuje spolek Můžeš podnikat.

Program „Můžeš podnikat“ je první a jediný program v České republice, který již od roku 2012 systematicky pracuje se žáky a studenty formou mezigeneračního sdílení zkušeností. Hlavním cílem setkávání se je inspirovat mladé lidi k podnikavosti a ukázat jim rozmanité možnosti podnikání, podpořit je na jejich cestě životem k samostatnosti a nezávislosti, posílit jejich sebevědomí, ukázat jim, že každý člověk je jedinečný a povzbudit je, aby šli za svými sny a měli odvahu je realizovat.

V první části semináře nás úspěšní podnikatelé seznámili se svým životním příběhem. Nejprve vystoupil pan Bc. Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát, a. s., jejímž předmětem činnosti je slévárna hliníku, zinku a plastu. Dále se ujal slova pan Ing. Josef Benda ze společnosti Helma Beta, spol. s r. o., která se zabývá výrobou tiskovin a propagačních materiálů.

V druhé části se zhruba 100 žáků rozdělilo do 7 pracovních týmů a následně „bombardovali“ pány podnikatele svými odpověďmi a otázkami. Vše se neslo v živém a tvůrčím duchu. Na závěr jsme udělali velké společné foto a nejaktivnější žáci byli odměněni knihou.

Propojovat výuku s praxí je podle mě nezbytné. Škola má na praxi připravovat, ale nikdo z nás neví, jak ta praxe bude za několik let vypadat. Proto jsem ráda, že již 7 let mají naši žáci možnost se setkávat s odborníky z různých oblastí, kteří praxi nejen žijí, ale osobně ji i vytvářejí.

Novinky

21.03.2019

Global Money Week 2019

Naše škola se letos poprvé zapojila do Global Money Week 2019, celosvětového týdne o penězích a finanční gramotnosti, který letos probíhá v týdnu od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019. Vyvrcholí pak 10. 4. 2019 odbornou konferencí v ČNB.

celý článek
04.03.2019

Výuka Mechatroniky v laboratořích SPŠ Kutná Hora

V úterý 26. března 2019 bude výuka předmětu Mechatronika třídy S4 probíhat v laboratořích SPŠ v Kutné Hoře. Akce pro žáky začíná v 8:00 hod. před hlavním vchodem do budovy a trvá 6 vyučovacích hodin. Organizačně zajišťuje Ing. M. Mach. Příjezd a odjezd žáků na výuku je individuální.

04.03.2019

Olympiáda z anglického jazyka

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka proběhne v úterý 26. března 2019 v Kladně. Organizačně zajišťuje Mgr. Š. Radová.

04.03.2019

Přednáškové pásmo Management zdrojů

V pondělí 25. a v úterý 26. března 2019 je pro studenty V3E připraveno přednáškové pásmo lektora Mgr. R. Bašty na téma Management zdrojů. Organizačně zajišťuje Ing. Bc. K. Šolín MSc.