Organizační a hygienická opatření pro činnosti školní jídelny od 1. 9. 2020

Organizační a hygienická opatření pro činnosti školní jídelny od 1. 9. 2020

Organizační a hygienická opatření pro činnosti školní jídelny od 1. 9. 2020

1/ organizační opatření

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně ceny za stravné – webové stránky školy

Registrovaní strávníci, kteří hradili stravu ve školním roce 2019/2020 v hotovosti

- od 1. 9. 2020 úhrada stravy pouze bezhotovostním převodem

- strava na září 2020 bude u zaregistrovaného strávníka přihlášena po připsání mimořádné platby, a to

   jednorázovým příkazem na běžný účet školy

- běžný účet školy 9332760277/0100, výši úhrady za stravu a variabilní symbol Vám předáme emailem nebo telefonicky 604 545 056

Strava od října 2020

- zadání pokynu k úhradě stravy - INKASO - v internetovém bankovnictví nebo přímo v bance

- běžný účet příjemce VOŠ,SPŠ a OA Čáslav – 9332760277/0100, variabilní symbol - neuvádět, měsíční limit 700,00 Kč, datum splatnosti - neuvádět

- potvrzení o zadání inkasa zašlete na email duskova@sps-caslav.cz nejpozději do 10. 9. 2020, platnost inkasa a úhrady stravy od října 2020

- termín pro změny ve stravování do 10. 9. 2020 emailem nebo telefonicky

- ostatní informace o přihlášení stravy na školní rok 2020/2021 byla zveřejněna od května 2020 na webu školy

   2/ hygienická opatření

- od 1. 9. 2020 úhrada stravy pouze bezhotovostním převodem

- výdej stravy první den nemoci  pouze do jednorázových termoobalů, které obdržíte ve školní kuchyni, čas výdeje od 10.30 do 11.00 hod. nebo po domluvě, cena 10,00 Kč

- před vstupem do školní jídelny vzniká povinnost použití a ošetření rukou dezinfekčním prostředkem s virucidními účinky

- bezdotykové dávkovače s dezinfekčním prostředkem jsou umístěny a viditelně označeny na levé straně ana pravé straně u vstupu do školní budovy

- manuální dávkovače s dezinfekčním prostředkem před přímým vstupem do školní jídelny

- strávníci dodržují u výdejních okének od obsluhované osoby rozestup 1.5 m

- aktualizace opatření budou zveřejňovány na webových stránkách - studenti SŠ - školní  jídelna

Ke stažení
ikonaOrganizační a hygienická opatření ve školní jídelně

Novinky

06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Vychovatel/ka na domově mládeže.

celý článek