Informace o činnosti kariérového poradce

Kariérové poradenství zahrnuje konzultace se žáky a jejich rodiči při hledání vhodného typu pracovního uplatnění, profesní dráhy, dalšího vzdělávání a nabídku nejrůznějších kontaktů.

 

Školní kariérový poradce – specifikace pozice

  • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci
  • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV)
  • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
  • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
  • spolupráce s ÚP ČR, organizacemi, firmami, institucemi státní správy
  • realizace odborných exkurzí, setkávání s odborníky z praxe
  • zajišťování odborné praxe – výběr vhodné firmy, uzavření dohod, zpráva a hodnocení odborné praxe

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek