Ročníkové práce

Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/2020 a související dokumenty.

Důležité termíny:
do 10. 5. 2019 - přihlášení se žáka k tématu u zadavatele
do 14. 6. 2019 - 1. konzultace se zadavatelem
28. 6. 2019 - schválení tématu
2. 9. 2019 - začátek práce na RP


xx.xx.xxxx (do 10:00 hod.) - odevzdání RP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.
xx. xx. xxxxxx. xx. xxxx  - vypracování posudků vedoucími a oponenty

Obhajoby ročníkových prací proběhnou podle níže uvedeného rozpisu v učebně 227 (aula) ve dnech xx. - xx. xx. xxxxx.
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.
Obhajob se mohou účastnit žáci nižších tříd SPŠ a OA.

Ke stažení
ikonaŽádost o přidělení tématu Ročníkové práce
ikonaFormální náležitosti RP a DMP
ikonaPracovní deník RP
ikonaVzor - titulní strana RP
ikonaVzor - prohlášení RP, DMP
ikonaVzor - poděkování RP, DMP
ikonaVzor - anotace RP, DMP
ikonaTémata ročníkových prací 2019_20_S
ikonaTémata ročníkových prací 2019_20_EL

Novinky

02.09.2019

Arnošt Lustig - devět životů

Filmový dokument Arnošt Lustig - devět životů je určen 1. - 4. ročníkům SŠ. Začátek představení je v 8:15 hod. v Kině M. Formana Čáslav ve čtvrtek 19. září 2019, délka filmu je 60 minut.