Ročníkové práce

Přehled důležitých termínů pro školní rok 2021/2022 a související dokumenty.

Důležité termíny:
do 18. 6. 2021 - přihlášení se žáka k tématu u zadavatele
do 30. 6. 2021 - 1. konzultace se zadavatelem
30. 6. 2021 - schválení tématu
1. 9. 2021 - začátek práce na RP


xx. xx. 2022 (do 10:00 hod.) - odevzdání RP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.
xx. xx. xx. xx. 2022  - vypracování posudků vedoucími a oponenty

Obhajoby ročníkových prací proběhnou podle níže uvedeného rozpisu v učebně 227 (aula) ve dnech xx. xx. - xx. xx. 2022.
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.

Ke stažení
ikonaŽádost o přidělení tématu Ročníkové práce
ikonaFormální náležitosti RP a DMP
ikonaPracovní deník RP
ikonaVzor - titulní strana RP
ikonaVzor - prohlášení RP, DMP
ikonaVzor - poděkování RP, DMP
ikonaVzor - anotace RP, DMP
ikonaTémata ročníkových prací S2 pro šk. rok 202122
ikonaTémata ročníkových prací EL2 pro šk. rok 202122

Novinky

01.06.2021

Seznamy přijatých uchazečů na SŠ – II. kolo

 

Uchazeč je zde uveden pod REGISTRAČNÍM číslem, které naleznete v dopise ze dne 1. 6. 2021.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek