Systém Bakaláři

Systém Bakaláři

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 využívá informační systémem BAKALÁŘI.

 

Informační systém Bakaláři škole mimo jiné umožňuje:

 • Vedení školní matriky
 • Zpracování rozvrhů a suplování
 • Vedení elektronické třídní knihy
 • Evidenci docházky žáků
 • Evidenci průběžného a celkového hodnocení žáků
 • Komunikaci s rodiči žáků a s žáky

Distribuce hesel žákům střední školy a jejich rodičům

 • Žáci obdrží heslo do IS Bakaláři při nástupu do studia od svého třídního vyučujícího
 • Rodiče obdrží hesla do IS Bakaláři na informativním setkání rodičů budoucích prvních ročníků (vždy ve druhé polovině června).
 • Rodiče, kteří chtějí získat heslo do IS v průběhu roku (první přístup), si heslo musí vyzvednout na sekretariátu školy (proti podpisu).

Postup při ztrátě hesla

 • Zapomene-li žák nebo rodič své přihlašovací údaje, může si nechat vygenerovat nové údaje ve studijním středisku nebo na sekretariátu.

Přístup k IS Bakaláři

 • Z webových stránek školy. V horní (první) nabídkové liště odkaz Bakaláři pro přístup do celého systému nebo odkaz Rozvrh pro přístup k rozpisu výuky.
 • U mobilních zařízení je možnost nainstalovat si aplikaci Bakaláři, kterou získáte zdarma na Obchod Play.  

Přejeme všem uživatelům Informačního systému Bakaláři mnoho spokojenosti při jeho používání.

 

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek