Absolutoria

Základní termíny a informace k organizaci absolutoria studentů 3. ročníků vyšší odborné školy.

Absolutorium třídy V3E

Absolutorium třídy V3E

Absolutorium se bude konat pro třídu V3E od 15. do 17. 6. 2020 v přednáškovém sále a v učebně č. 228. Studenti mají po dobu absolutorií k dispozici uč. č. 231. Zahájení absolutorií bude v pondělí 15. 6. v 8:00 hod. v učebně 228. Účastní se ho stálí členové zkušební komise.

Absolutorium třídy V3K

Absolutorium třídy V3K

Absolutorium se bude konat pro třídu V3K od 9. do 11. 6. 2020 v přednáškovém sále a v učebně č. 228. Studenti mají po dobu absolutorií k dispozici uč. č. 231 a 226. Zahájení absolutorií bude v úterý 9. 6. v 7:50 hod. v aule. Účastní se ho stálí členové zkušební komise.

Absolutoria 2019/2020

Absolutoria 2019/2020

Absolutoria 2019/2020 studijní skupiny V3K proběhnou v termínu

od 9. 6. do 11. 6. 2020 (termín posunut o jeden den oproti původnímu harmonogramu studia). 

 

Absolutoria 2019/2020 studijní skupiny V3E proběhnou v termínu

od 15. 6. do 17. 6. 2020

 

Denní rozpis absolutoria bude uveřejněn do 22. 5. 2020. 

Celý článek

Oponentura absolventských prací studentů VOŠ

Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se vyplňuje oponentní posudek?
Informace k Dohodě o provedení práce za vypracování posudku.

Celý článek

Absolutoria - bližší informace

Absolutorium je zkouška, která ukončuje tříleté vzdělávání na Vyšší odborné škole. 

Celý článek

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek