Výběrové řízení nanečisto ve firmě Foxconn pro studenty VOŠ

Výběrové řízení nanečisto ve firmě Foxconn pro studenty VOŠ

V pátek 10. dubna 2015 se vybraní studenti II. ročníku vyšší odborné školy, v rámci své profilace Management a personalistika, zúčastnili akce „výběrové řízení nanečisto" v Assessment centru společnosti FOXCONN Kutná Hora. Cílem výběrového řízení nanečisto bylo vybrat vhodného kandidáta na pozici recruitera (pracovníka personálního oddělení) prostřednictvím skupinových a individuálních úkolů.

 

Během řešení zadaných úkolů byli studenti pozorováni a hodnoceni členy Assessment centra. Na závěr celého výběrového řízení nanečisto proběhly individuální hodnotící pohovory, při kterých byly zhodnoceny všechny realizované aktivity. Jednalo se o zhodnocení práce ve skupině (týmová činnost), osobní vystupování (sebeprezentace), schopnost vzájemně komunikovat a předávat si informace, ale také se posuzovaly reakce účastníků/studentů pod nátlakem vedoucích pracovníků.

Novinky

13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.