Erasmus - aktivity

Studenti a zaměstnanci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav se mohou zapojit do následujícíh aktivit (KA1) programu Erasmus+.

Mobility studentů (studijní pobyt) jsou určeny pro studenty VŠ a VOŠ všech forem studia (prezenční i kombinované), kteří jsou zapsáni minimálně do druhého ročníku studia.

Studenti mohou řádně studovat na zahraniční vzdělávací instituci, se kterou má škola uzavřenou bilaterální smlouvu, včetně přípravy diplomové/bakalářské/absolventské práce. Student neplatí školné ani jiné poplatky za výuku, organizaci a administraci jeho studia v cizině. Splní-li si student studijní povinnosti, pak mu je studium v zahraničí uznáno domácí institucí.

Studijní pobyt je finančně zabezpečen stipendiem, které student obdrží od vysílající instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Student se může zúčastnit studijního pobytu i jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium. Do zahraničí může student vycestovat rovnou jako zero-grant student, ovšem nejčastěji se tohoto statusu využívá k prodloužení pobytu studentů, kteří z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle, a škola již nemá finanční prostředky na financování jejich pobytu. Status zero-grant studenta musí být odsouhlasen všemi třemi stranami: vysílající i přijímající institucí a studentem.
 
Mobility studentů (pracovní stáže) jsou určeny pro studenty a absolventy VŠ a VOŠ všech forem studia (prezenční, kombinované i distanční) od prvního ročníku studia.
Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády) v zahraničí. Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Pracovní stáže zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská organizace. Po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže.

Pracovní stáž je finančně zabezpečena stipendiem, které student obdrží od vysílající instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na pobyt v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Student se může zúčastnit pracovní stáže i jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium. Do zahraničí může student vycestovat rovnou jako zero-grant student, ovšem nejčastěji se tohoto statusu využívá k prodloužení pobytu studentů, kteří z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle, a škola již nemá finanční prostředky na financování jejich pobytu. Status zero-grant studenta musí být odsouhlasen všemi třemi stranami: vysílající i přijímající institucí a studentem.

Student si může vyhledat vhodnou pracovní stáž v databázích, jako jsou:
- obecné: http://www.leo-net.org/
- Velká Británie: http://www.placement-uk.com/
- Německo: http://www.praktikum.de/
- Francie: http://www.cidj.asso.fr/
- European Network of Experts in Transnational Placements http://www.eu-next.eu/
nebo z nabídek, které obdržela Národní agentura pro evropské programy na adrese http://erasmusintern.org/

Další možností je využití služeb agentur, jejichž předmětem podnikání je zajišťování odborných praxí a ubytování pro studenty programů Leonardo da Vinci a Erasmus. Škola za studenty hradí všechny administrativní poplatky účtované agenturou za zprostředkování zahraniční stáže a ubytování.
Almond Vocational Link Ltd
Celtic Internships, Cork

 

Mobility zaměstnanců (výukový pobyt a školení)- jsou určeny pedagogům a pracovníkům VŠ a VOŠ. Nominovaní zaměstnanci na partnerské škole plní dohodnutý výukový program, stínují nebo se účastní školení.

Další informace:
webové stránky: www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz
Mgr. Pavel Kluh - koordinátor programu Erasmus kluh@sps-caslav.cz

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek