Erasmus - dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se do programu Erasmus + a následnou komunikaci s partnerskou vzdělávací institucí nebo zaměstnavatelem jsou životopis (CV) a motivační dopis. Tyto dokumenty je třeba odevzdat koordinátorovi programu Erasmus, Mgr. Pavlu Kluhovi, v elektronické podobě do 18 prosince. (kluh@sps-caslav.cz)

Životopis (CV) má strukturovaný formát, který umožňuje efektivně prezentovat vaše kvalifikace, dovednosti a schopnosti v logickém sledu.

  • Osobní údaje
  • Vzdělání a absolvované kurzy (úroveň vzdělání je uváděna podle mezinárodní stupnice ISCED; např. střední vzdělání s maturitou = ISCED 3A, vyšší odborné vzdělání = ISCED 5B)
  • Pracovní zkušenosti
  • Výčet vašich schopností a dovedností získaných vzděláváním, v pracovním procesu i běžném životě (jazykové dovednosti se uvádějí podle Evropské stupnice pro sebehodnocení)

 

Motivační dopis doplňuje a rozvádí takové informace, které jsou patrné z vašeho životopisu.

  • Představte se – jméno, věk, národnost
  • Uveďte požadovanou oblast praxe, případně profesi
  • Uveďte vaše současné znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem vašeho úspěšného vykonání zahraniční praxe v požadované oblasti
  • Co vás motivuje k vykonání dlouhodobé praxe v zahraničí, co od praxe očekáváte (jaké dovednosti a znalosti si chcete rozšířit)
Ke stažení
ikonaERASMUS jazyková úroveňEvropské jazykové úrovně – stupnice pro sebehodnocení
ikonaEuropass CV pokyny
ikonaEuropass CV_šablona De
ikonaEuropass CV_vzor En
ikonaEuropass CV-šablona En

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek