Úspěch naší školy v mezinárodním vzdělávání

Úspěch naší školy v mezinárodním vzdělávání

Konec roku je vždy časem bilancování. A zhodnocení toho právě skončeného roku 2019 provedené Domem zahraniční spolupráce, který administruje projekty mezinárodního vzdělávání, přinesl naší vyšší odborné škole významné ocenění. V kategorii projektů Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání se naše škola umístila v šestici nejlepších z více než 80 vysokých a vyšších odborných škol, které jsou držitely Erasmus Charter for Higher Education.

Dům zahraniční spolupráce na našem projektu Erasmus+ ocenil vynikající spolupráci s partnerskou Vyšší odbornou školou Slovenj Gradec, z které profitují studenti obou škol v rámci svých zahraničních praktických stáží. Další plusové body škola získala za vzdělávání svých pedagogických pracovníků, které probíhá formou stínování pracovních pozic v zahraničních podnicích či vzdělávacích institucích. Cílem je aktualizovat obsah odborného vzdělávání na škole.

Předávání Cen Domu zahraniční spolupráce proběhlo v prostorách pražské Galerie moderního umění DOX+ za účasti zástupců DZS a MŠMT. Během slavnostního večera byly postupně představeny vítězné projekty programů Erasmus+, eTwinning, Euroguidence, CEEPUS a Study in the Czech Republic. I když jsme ve finále nakonec zlato nezískali, být v jedné řadě s Univerzitou Pardubice, Univerzitou Palackého Olomouc, VŠE Praha, Vysokou školou hotelovou a obchodní Praha a VOŠ Caritas Olomouc (celkový vítěz naší kategorie) byl úžasný pocit. Pocit satisfakce za energii, kterou do realizace projektů Erasmus vkládáte a pocit pýchy na své studenty VOŠ, kteří se nebojí pět měsíců pracovat v zahraničí a obstojí na výbornou.

Novinky

08.07.2020

Prázdninový provoz kanceláří pro veřejnost

1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod.

07.07.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 31. července 2020.

celý článek
01.07.2020

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ ze dne 25. 6. 2020:

26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek