Fiktivní firmy spustily své obchodování v pátek 15. 12. 2017 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi

Fiktivní firmy spustily své obchodování v pátek 15. 12. 2017 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi

Fiktivní firmy spustily své obchodování v pátek 15. 12. 2017 na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi

V 9:00 byl Veletrh zahájen úvodním slovem generálního ředitele Kondor a.s. a pak následovaly prezentace jednotlivých fiktivních firem. V letošním roce bylo 5 firem z prezenční a 2 firmy z kombinované formy studia.

Jednatelé a zaměstnanci prezentovali své výrobky a služby. Návštěvníci si mohli zakoupit ze širokého portfolia výrobků za příznivé ceny.

Každý návštěvník u vchodu obdržel poukázku s částkou 100 000 Fiktivních korun, za které mohl nakupovat u jednotlivých společností. Poté jednotlivá obchodní oddělení zapisovala své příjmy a vedla evidenci prodaných výrobků a služeb.

Letošní účast zákazníků byla pro všechny překvapující, ale nikoho z nás nezaskočila. Počet byl přes 350 osob. Spolupráce a týmový duch ve firmách udržel chladné hlavy i firmám s nízkým počtem společníků. Někteří zákazníci byli tak nadšeni, že byli schopni utratit všechny své finance u jediné firmy.

V rámci příprav na Veletrh Fiktivních firem studenti uplatnili získané vědomosti a zkušenosti z několika předmětů, jako například management, marketing či ekonomiku v podniku.

Perfektní připravenost a zapálenost studentů se odrazila v navržení prodejních stánků a profesionálním vystupování. Zhostili se dočasných rolí a vše svědčilo o poctivé a dlouhodobé přípravě na akci, která studentům nabídla nové poznatky a zkušenosti využitelné v dalším praktickém životě. Dokázali skloubit osobní čas s časem potřebným pro přípravu a práci.

Obchodní oddělení firem byly velmi spokojeny s průběhem veletrhu, jelikož utržily nemalé finanční prostředky. Veletrhu se zúčastnily firmy: Aktivní Stáří s. r. o., Beton Dekor s. r. o., BKP Bijou s. r. o., Crazy Catering s. r. o., Game Over s. r. o., Namydli se s. r. o. a Psí ráj s. r. o.

Jménem Kondoru a. s. bych chtěl poděkovat všem firmám a jejich společníkům za kolegiální přístup a spolupráci a zároveň Všem popřát příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném a šťastný nový rok 2018.

 

Lukáš Šaroun, ředitel firmy Kondor, a.s.

Novinky

04.07.2018

Rozpis opravných a rozdílových zkoušek studentů střední školy (27. 8. až 4. 9. 2018).

04.07.2018

Hlavní prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018 - hlavní prázdniny.

Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a prosluněných dní pro načerpání nových sil.

05.12.2017

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

celý článek