Škola-Praxe-Zaměstnání – XV.

Škola-Praxe-Zaměstnání – XV.

Škola-Praxe-Zaměstnání – XV.

Seriál o praxi studentů III. ročníku VOŠ 2017/2018

Ingersoll-Rand Manufacturing s.r.o. - Ingersoll Rand je globální diverzifikovaná průmyslová společnost. Předmět podnikání společnosti Ingersoll-Rand není pouze jeden, z hlediska většího množství sektorů, ve kterých daná firma podniká. Konkrétně se jedná o systémy pro klimatizace, technologie a služby zabývající se kompresory. Výrobní závod v Kolíně se zabývá výrobou jednotek přepravního chlazení, klimatizací pro autobusy a lehká kolejová vozidla pod značkou THERMO KING a nově také výrobou kompresorů - jejich výroba byla do tohoto závodu přesunuta ze závodu z Uničova. Hlavními odběrateli jsou značky jako IVECO, ŠKODA Transportation Plzeň, Man a Siemens.

U této firmy vykonávala svou pětiměsíční praxi studentka Anna Křídlová.

„Co jsi v této společnosti dělala?“

„Mou odbornou praxi jsem vykonávala na oddělení Controllingu, konkrétně na „Costingu“, a také částečně na oddělení s názvem „finanční účtárna“. Náplní mé práce na oddělení „Controllingu“ bylo aktualizovat veškeré používané systémy, aby obsahovaly nejnovější data, a jejich následné využití v dalších procesech. Mými úkoly bylo zakládání nových Product Codů dle toho, o jaký výrobek se jedná, a jeho následné zanesení do systému, kontrola Part Masteru, který obsahuje veškeré údaje o vyráběných či nakupovaných dílech společnosti a mnoho dalšího. Za zmínku by ještě stála kontrola a následná analýza korektnosti kusovníků daných výrobků. Na oddělení „finanční účtárny“ jsem byla seznámena s mnoha oblastmi jejich práce. Kontrolovala jsem a zpracovávala cestovní příkazy zaměstnanců, vypomáhala při tvorbě daňového přiznání a kontrolního hlášení pro DPH, zpracovávala podklady pro kontrolu FÚ a zarchivovala mnoho faktur a smluv.“

„Co Ti praxe přinesla nového, s čím jsi byla spokojená a s čím ne?“

Tato praxe mi přinesla mnoho nových zkušeností v různých ekonomických oblastech. Mohla jsem nahlédnout a následně pracovat s mnoha programy, které daná firma používá. Zlepšila jsem se v komunikaci díky potřebě konzultovat určité problémy s kolegy. Setkala jsem se s tím, jak se dané věci, které mi byly dosud známé jen ze školního prostředí, zpracovávají a dělají v reálné firmě a mohla si vše zkusit. Myslím, že mi tato praxe byla velmi nápomocná a užitečná v mnohých oblastech mého já a jsem ráda za možnost vykonávat ji právě ve společnosti Ingersoll-Rand. Jediným mínusem, který jsem v dané společnosti shledala, je složitost, z čehož vyplývají některé následné problémy.“

„A chtěla bys v takové firmě v budoucnu pracovat?“

„Dle mého názoru je Ingersoll-Rand stabilní firmou na trhu a tím pádem možným dobrým odrazovým můstkem do další kariéry a moc si vážím veškerého mi věnovaného času a daných příležitostí, ale z hlediska psychické náročnosti bych tuto práci nechtěla vykonávat dlouhodoběji.“

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek