Praxe našich studentů VOŠ III. ročníku - část 12

Praxe našich studentů VOŠ III. ročníku - část 12

Praxe našich studentů VOŠ III. ročníku - část 12

Na základě zákona o transformaci Českých drah, státní organizace (č. 77/2002 Sb.), došlo 31. 12. 2002 k zániku státní organizace České dráhy bez likvidace. K 1. 1. 2003 vznikly dvě nástupnické organizace, a to České dráhy, a.s., a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Tato organizace, která byla založena 1. ledna 2003, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Správa železniční dopravní cesty patří mezi největší české firmy podle počtu zaměstnanců. Ve společnosti pracovala studentka Iva Riecká.

Jak probíhala Vaše praxe?

Praxe v této organizaci mi byla velikým přínosem. Získala jsem zde mnoho nových zkušeností a dozvěděla jsem se užitečné informace. Kolegové ke mně byli od začátku velice milí, vstřícní a nápomocní. Díky vzájemné důvěře mi byla již po pár dnech svěřená samostatná práce a já se tak naučila veliké zodpovědnosti, trpělivosti a píli. Zpracovávala jsem dokumenty nově příchozích zaměstnanců, evidovala faktury, vytvářela vzdělávací plány pro vedoucí, ale i komunikovala se zákazníky a nadřízenými a účastnila se několika porad

Co Vám praxe přinesla?

Všechny tyto činnosti dopomohly ke zlepšení mé samostatnosti, pečlivosti a v neposlední řadě ke zlepšení mých komunikačních dovedností

Uvažujete o práci v této organizaci?

Po vzájemné spokojenosti a domluvě, po dokončení školy, začínám v organizaci pracovat.  

Novinky

02.09.2019

Arnošt Lustig - devět životů

Filmový dokument Arnošt Lustig - devět životů je určen 1. - 4. ročníkům SŠ. Začátek představení je v 8:15 hod. v Kině M. Formana Čáslav ve čtvrtek 19. září 2019, délka filmu je 60 minut.