Cesta na jih a zase zpátky

Cesta na jih a zase zpátky

Inspirováni vyprávěním třech našich studentů, kteří pro nás objevili kraj Dolenjsko, vydali jsme se i my, zaměstnanci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, prozkoumat tento region. Naším cílem byl chrám vědění v domorodém jazyce zvaný Višja strokovna šola Novo mesto.

 

V chladném a zamračeném nedělním ránu 20. března léta Páně 2016 jsme naložili náš vůz zavazadly a vydali se směrem na jih. Stoupající teplota vzduchu a slunce, které se začalo skrze mraky objevovat, nás ujišťovaly, že jedeme správným směrem. V podvečer jsme byli na místě. Ubytování jsme nalezli v chýši Ravbar, kde znaveným cestovatelům poskytují pohodlný nocleh a vydatné snídaně.

Následující den navzdory chladnému a deštivému počasí, které tuto oblast zasáhlo, podařilo se nám uprostřed osady, čítající odhadem 25 000 duší, najít Višju šolu. Dostalo se nám vřelého uvítání od hlavních představených chrámu Jože Župančiče a Iris Fink Grubačevič. Višja šola dává místní mládeži možnost rozvíjet svého ducha v oblasti ekonomie nebo médií. Díky laskavosti místního pedagogického sboru, který jsme si naklonili pomocí sladkostí z naší domoviny, mohli jsme se po čtyři dny účastnit výuky cizích jazyků, financí a médií. Sledovali jsme například, jak pomocí přístrojů „računálniků“ studenti zpracovávají digitální fotografie či v debatách o ekonomických tématech rozvíjejí své schopnosti diskutovat a obhájit svůj názor. Byli jsme i zasvěceni do umění řízení celé Šoli, její administrativy a propagace mezi místním obyvatelstvem. Seznámili jsme se i s pracovníky Razvojneho centra a StartUp centra, kteří v inkubátorech vypiplávají právě narozené podnikatelské záměry. Jedním z jejich miminek, které se má čile k světu, je tetovací strojek LaceNano

Pokud jsme se nezdržovali v Šole, podnikali jsme výlety do okolí. Abychom se neztratili v místním hornatém a lesnatém terénu plném medvědů, najímali jsme si průvodce z řad studentů a zaměstnanců Šoli. Půvabná dívka Amra nás provedla Novo mestom. Profesorky Marija a Damjana nás zavedly do kartuziánského kláštera v Pleterje a vinného sklepa. S Barbarou a Iris jsme si prohlédli hlavní město Lublaň.

Dny vyhrazené pro naši expedici rychle utekly. A tak jsme se v pátek 25. března museli rozloučit s krajem, oplývajícím vlídnými domorodci, vínem, sýrem a klobáskami, a vydat se zpět do rodného kraje k svým každodenním úkolům. Jejich řešení však možná bude o něco snadnější díky nově získaným zkušenostem.         

Novinky

20.01.2020

Přijímací zkoušky nanečisto 2020/2021

I v letošním školním roce proběhnou na naší škole přijímací zkoušky nanečisto. Žáci devátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

celý článek
03.01.2020

Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na školní rok 2020/2021

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek
27.12.2019

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz pro třídy S1, OA1A, OA1B a EL1 se koná od 19. ledna do 26. ledna 2020 v Horní Malé Upě - penzion Blesk. Vedoucí akce Mgr. J. Spáčil, pedagogický doprovod Mgr. Bc. P. Havelková, Ing. Bc. V. Andrle.