Erasmus vstupuje do Kristových let

Erasmus vstupuje do Kristových let

Již 30 let dává Erasmus možnost žákům, studentům a jejich pedagogům cestovat za vzděláním a odborným výcvikem po celé Evropské unii. Rok 2017 je ale i rokem, kdy slaví naše škola. Přesně před 10 lety získala pro svoji vyšší odbornou školu certifikát Erasmus University Charter, který jí dal možnost čerpat pro své studenty granty programu Erasmus, vyhrazeného tehdy pouze vysokým školám.

Od té doby již více než 25 studentů VOŠ využilo evropských peněz, aby absolvovali své pětiměsíční stáže ve Velké Británii, Irsku, Německu, Slovinsku či na Maltě. Ze svých praxí se vrátili jako samostatní mladí lidé s výbornými jazykovými schopnostmi a neocenitelnými pracovními dovednostmi. V reklamních agenturách v Novom Meste se naučili digitální marketing. Ve výrobních podnicích L-TEK Šenternej a Gozdno Gospodarstvo Slovenj Gradec vedli firemní administrativu. V personálních odděleních Bank of Valletta a Actavis Ltd. si osvojili zásady vedení lidí a jejich dalšího vzdělávání. Na vědeckém pracovišti při Univerzitě v Corku se seznámili s řízením výzkumných projektů, když zaváděli a využívali informační systém pro jejich administrativu.  Nové zkušenosti do zahraničí odjeli sbírat i jejich pedagogové, kteří mohli porovnat obsah a metody výuky na vysokých a vyšších odborných školách ve Španělsku a Slovinsku. Personalistiku a logistiku v praxi pak poznávali během stínování pracovních pozic v podnicích na Maltě.

Mobility zaměstnanců přinesly nejenom nové poznatky a příklady dobré praxe, ale i nové kontakty. Naše škola se tak začlenila do sítě evropských vzdělávacích institucí a posunula se od prostých mobilit k inovacím ve vzdělávání. Od září 2016 jako člen mezinárodního týmu osmi vysokoškolských a středoškolských institucí pracujeme na vzniku interaktivního jazykového kurzu. Tento kurz založený na blended learningu bude prostřednictvím e-learningové platformy nabízet výukové materiály, případové studie, hry, videa, atd. zaměřené na rozvoj jazykových, interkulturních a digitálních kompetencí žáků a studentů odborného vzdělávání.

Jak Erasmus stárnul, s prvním křížkem přibral na svá dospělá bedra i středoškolské odborné vzdělávání. A my jsme se rozhodli nabídnout benefity inovovaného programu Erasmus+ i našim žákům Střední průmyslové školy a Obchodní akademie. Od září 2017 tak naši třeťáci budou moci absolvovat své čtrnáctidenní odborné praxe ve Španělsku a Irsku. Strojaři si procvičí práci s CNC stroji a CAD systémy ve strojírenském podniku vyrábějícím v Seville komponenty pro letecký průmysl. Mezitím jejich spolužačky z obchodky budou pomáhat s každodenním chodem firem, které se věnují obchodu, účetnictví a pojišťovnictví v městě Mellow a Cork.

Gratulujeme našemu oslavenci Erasmovi a přejeme si, aby v tomto jubilejním roce a i v mnoho dalších byl průvodcem studentů a žáků VOŠ, SPŠ a OA na jejich evropských cestách za poznáním. Věříme, že se s ním z těchto cest budou vracet plni nadšení, úžasných životních zážitků a užitečných pracovních zkušeností.

https://www.youtube.com/watch?v=Az5cMqdkW_4

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek