Absolventské práce 1996 - 2000

Absolventské práce 1996 - 2000

Seznam Absolventských prací v letech 1996 - 2000.

Absolventské práce v roce 2000 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

DS – dálkové studium

 

1.

Balšánková Marie

Sledování informačního zabezpečení materiálového toku

2.

Batelka Michal

Marketingová studie se zaměřením na výrobek

3.

Coufal Marek

Návrh galvanické linky

4.

Czernek Robert

Finanční úřad - správce daní a poplatků

5.

Čábelová Kateřina

Využití CAD technologií v podniku

6.

Čížková Eva

Příprava rozpočtu Domova důchodců pro rok 2000

7.

Dlouhý Zdeněk - DS

Odpadové hospodářství v LOZ Čáslav

8.

Drbohlav Tomáš

Ekonomická analýza procesu těžební činnosti

9.

Fikar Pavel - DS

Optimalizace materiálového toku

10.

Flekalová Martina

Kalkulace - nástroj správného rozhodování

11.

Grauerová Jana - DS

Přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné

12.

Honzíková Lucie

Finanční analýza činnosti podniku

13.

Hrubešová Michaela

Ekonomická analýza materiálového toku

14.

Hůrka Karel

Odpadové hospodářství podniku

15.

Ivan Martin - DS

Efektivní využití výpočetní techniky v malé firmě

16.

Ježková Jana

Sledování průběhu materiálového toku

17.

Jiránek Petr

Nákladová analýza materiálového toku

18.

Kindrátová Michaela

Povinné ručení 2000 - konec monopolu

19.

Konečná Eva

Personalistika ve veřejné správě

20.

Kosíková Jana

Propagační činnost firmy Škoda Auto, a.s.

21.

Kovář Ivo - DS

Finanční rozhodování podniku při placení daní

22.

Krčilová Helena

Analýza základních informačních toků

23.

Kupec Miroslav - DS

Optimalizace skladu materiálu

24.

Lehet Ján - DS

Problematika tuhého domovního odpadu z hlediska řízení obce

25.

Lehetová Jana - DS

Význam vzdělávání pro armádu České republiky

26.

Marková Irena

Návrh paletizační linky

27.

Marková Lucie

Rozbor příčin problémů při auditu

28.

Michálková Ilona

Analýza materiálového toku

29.

Nechojdomová Taťána

Aplikace modelu portfolia v praxi

30.

Nosilová Helena - DS

Ekonomický rozbor podnikových činností

31.

Piskačová Dana

Varianty průmyslového pojištění České pojišťovny, a.s.

32.

Píška Petr

Marketingová studie se zaměřením na propagaci

33.

Podhajský Tomáš

Analýza systému dokumentace

34.

Pospíšilová Patra

Rozpočet Okresního úřadu s ohledem na sociální systém

35.

Poulová Olga

Nejvyhledávanější bankovní produkty

36.

Rajdlová Eva

Analýza výsadby dřevin v 1. zóně CHKO Železné hory

37.

Rozová Miroslava

Nejen na srdce jsou Poděbrady

38.

Ryšavý Jan

Prezentace výrobního podniku v síti Internet

39.

Stibůrková Hana

Provozní odzkoušení biologického odbourání fosforu

40.

Syrová Žaneta

Marketingová studie se zaměřením na zákazníka

41.

Šindelářová Dita

Aktivní obchody Komerční banky, a.s.

42.

Štěpánková Jana - DS

Analýza obchodních vztahů

43.

Štipčáková Jitka

Metodika sociálního zabezpečení

44.

Šváb Jiří - DS

Odpadové hospodářství v SOU dopravním Čáslav 

45.

Unčovská Drahomíra - DS

Výhodnost úvěru pro malou organizaci

46.

Viták Martin

Analýza vnitrozávodové dopravy

47.

Zahradová Kamila - DS

Financování formou leasingu nebo úvěru

 

 

Absolventské práce v roce 1999 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

 

1.

Beková Petra

Možnosti vstupu firmy na rakouský trh

2.

Blažková Lucie

Vodní a odpadové hospodářství podniku

3.

Boháčová Romana

Sociální systém v České republice

4.

Císařová Jindra

Zhodnocení kapitálu - termínované vklady

5.

Dobiášová Marcela

Analýza a optimalizace materiálového toku

6.

Doudová Alena

Motivace jako nástroj personální práce

7.

Hampl Luboš

Komunikace v dodavatelských vztazích

8.

Jančová Markéta

Problematika zavádění zásobování Just in time

9.

Jelínek Miloš

Kalkulace cen výrobků

10.

Kaluská Lucie

Marketingová studie - propagace

11.

Karbanová Jarmila

Sjednání průmyslového pojištění s klientem ČS-Živnostenské pojišťovny                                         

12.

Kňákalová Martina

Návrh pojistné smlouvy s potenciálním klientem ČS-Živnostenské pojišťovny

13.

Kolomazník Michal

Náklady na materiálový tok výrobního podniku

14.

Kropáček Jan

Studie odpadového hospodářství v podniku

15.

Kubíček Jan

Porovnání technologií čištění odpadního vzduchu

16.

Labuť Roman

Problematika povrchových úprav vybraných dílů v automobilovém průmyslu

17.

Lebedová Martina

Hodnocení činnosti sklářského podniku s důrazem na finanční stránku

18.

Marek Ondřej

Kapitálové životní pojištění

19.

Mejstřík Miroslav

Ekonomický rozbor činnosti podniku

20.

Milková Marcela

Stavební spoření

21.

Novák Martin

Nejcennější kapitál firmy - její zaměstnanci

22.

Pojar Tomáš

Optimalizace materiálového toku

23.

Radilová Martina

Finanční analýza podnikové činnosti

24.

Řehák Pavel

Povinnosti malé organizace vůči státní správě

25.

Semík Tomáš

Zlepšení chlazení suchým ledem

26.

Slabá Lucie

Výsledky měření procesu chlazení suchým ledem

27.

Ševčík Martin

Plasty a jejich recyklace ve výrobním procesu

28.

Štěrbová Radka

Kalkulace -  nástroj stanovení ceny

29.

Šťastný Jan

Rekonstrukce pracoviště povrchových úprav

30.

Tomášková Markéta

Postup při změně vlastnických práv

31.

Valocká Radka

Personální a mzdová agenda

32.

Veselá Květoslava

Vybrané bankovní produkty, jejich posouzení a rozbor

33.

Víša Jan

Absorpce emisí fluoru při leštění olovnatého skla

34.

Vrabec Jiří

Zkoušky více otáčkových servomotorů

35.

Woháková Markéta

Analýza podniku se zaměřením na marketing

 

 

Absolventské práce v roce 1998 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

 

1.

Acsayová Kateřina

Využití finanční analýzy při hodnocení firmy

2.

Adamcová Jana

Změna účetního režimu firmy v příkladech

3.

Čechová Petra

Tvorba informačního systému Okresní hospodářské komory Most

4.

Čistý Václav

Vybrané metody otryskávání materiálu s ohledem na kvalitu a ekologii

5.

Dvořák Tomáš

Ekologický servis pro hospodaření na lesních porostech

6.

Emanovská Veronika

Rozbor odbytu vybraného výrobku firmy prostřednictvím marketingových nástrojů

7.

Hájek Gustav

Návrh, koncepce a realizace WWW serveru pro VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

8.

Hessová Lenka

Vyhodnocení konstrukčního vývoje zneškodňování stanic v podniku LECOM

9.

Hladká Jana

Správná kalkulace - základ správného rozhodování

10.

Holubová Renata

Projekce propojovacích bloků hydraulických obvodů

11.

Chlubnová Petra

Inovace analyzátoru plynu podle požadavků EU

12.

Jakoubek Petr

Zlepšování pracovního prostředí obsluhy výrobního stroje

13.

Janura Josef

Rozbor efektivnosti hospodaření výrobního podniku

14.

Jelínková Martina

Analýza výrobku a distribuce v rámci marketingového mixu

15.

Jirman Jakub

Zkušenosti se zaváděním logistického systému do výrobního podniku

16.

Kříž Zdeněk

Zavádění IS do obchodní společnosti

17.

Lébl Zbyněk

Tvorba WWW stránky pro VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

18.

Menčíková Jana

Zavádění optimalizace skladového hospodářství

19.

Mikešová Marcela

Rozbor finanční situace stavebního podniku

20.

Nechojdoma Jan

Návrh logického schématu počítačové sítě a síťové technologie

21.

Nesládek Josef

Hodnocení úrovně služeb při prodeji osobních automobilů

22.

Patlejchová Markéta

Vyhodnocení financování firmy formou leasingu a úvěru

23.

Pešová Hana

Marketingová studie malé organizace se zaměřením na obchodní činnost

24.

Petříček Jan

Rekonstrukce minipasteru MP-1000-75-E podle požadavků EU

25.

Pomahačová Vladimíra

Návrh na rozšíření počítačové sítě na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

26.

Rosenbergr Lubomír

Návrh konstrukce lodního hřídele

27.

Říha Martin

Moderní komunikační a marketingové nástroje v podnikání

28.

Snížková Pavla

Rozbor a vyhodnocení plánovaného a skutečného hospodaření lesního podniku

29.

Svatoň Pavel

Analýza a optimalizace materiálového toku

30.

Tichá Martina

Zakázkové řízení výroby malého podniku

31.

Tomek Viktor

Návrh a popis počítačové sítě

32.

Václavská Kateřina

Kalkulace - nástroj stanovení ceny

33.

Vorel Jan

Analýza podnikové činnosti a vyhodnocení investic

34.

Zelenková Martina

Marketingová studie cestovní kanceláře

 

 

Absolventské práce v roce 1997 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

 

1.

Balíková Eva

Analýza činnosti Stavebního bytového družstva s důrazem na účetnictví

2.

Bednář Petr

Tažný systém v materiálovém toku podniku

3.

Bureš Pavel

Sledování vlastností provozních látek při přejímce a skladování

4.

Cahová Daniela

Vlivy reklamní kampaně na prodej, uvedení nového výrobku na trh

5.

Čermák Martin

Podniková struktura a analýza řídícího systému ve státním podniku

6.

Černá Jitka

Rozbor finanční situace podniku

7.

Dolejšová Jitka

Vývoj organizační struktury a tok informací v oddělení odbytu akciové společnosti

8.

Dušovský Roman

Rozbor pasivních obchodů Agrobanky s ohledem na zákazníka

9.

Hiršová Eva

Zavádění a zdokonalování logistického systému ve výrobním podniku

10.

Honzíček Jiří

Analýza obchodní činnosti České spořitelny  

11.

Horáková Gabriela

Podnikání a sociální zabezpečení

12.

Jonová Alena

Porovnání marketingových činností společnosti Jetti a.s. se zahraničními zkušenostmi

13.

Kaplanová Dana

Ekonomický rozbor přípravy realizace a užití stavby čistírny odpadních vod

14.

Kroužil Michal

Sledování materiálového toku závodu Tabák a.s. Kutná Hora

15.

Kudrnová Lenka

Ekonomické zhodnocení výroby třívrstvých bednících desek

16.

Kváč Tomáš

Statistická regulace výroby

17.

Lieder Jan

Zpracování propagační akce pro pojišťovací společnost

18.

Linhartová Jana

Hospodářské komory

19.

Matoušek Jiří

Využití membránových separací jako bezodpadový proces čištění

20.

Matulová Iva

Marketingová studie firmy Cyril a Metod továrna bonfire v.o.s.

21.

Mojžíšová Marie

Výhody a nevýhody stavebního spoření

22.

Němečková Michaela

Rozbor obchodní činnosti Agrobanky - úvěry a úvěrová politika

23.

Nováková Věra

Využití finančního rozboru pro hodnocení hospodaření firmy

24.

Polák Milan

Finanční analýza strojírenského podniku

25.

Procházková Simona

Banky, jejich struktura, činnost a uplatnění v České republice 

26.

Růžička Luděk

Internet v České republice   

27.

Trpkoš Milan

Manipulace s TDO od vzniku na místo zneškodnění

28.

Vacek Vítězslav

Měření mazacích schopností motorových naft

29.

Vidourek Jiří

Návrh systému centrálního mazání potravinářského stroje

30.

Pešová Hana

Marketingová studie malé organizace se zaměřením na obchodní činnost

 

 

Absolventské práce v roce 1996 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

 

1.

Buchar Jaroslav

Vliv modifikátoru viskozity na reologické vlastnosti motorových olejů

2.

Daněčková Iveta

Hospodaření podniku a úvěrová politika banky

3.

Daňková Šárka

Analýza podnikatelské činnosti Sázavanu a.s. s důrazem na marketing

4.

Dlouhá Olga

Zpracování marketingové studie pro RANK XEROX

5.

Chudoba Martin

Výrobní strategie podniku, volba vhodné technologické varianty

6.

Juriček Tomáš

Technologie přípravy povrchu materiálu pro nanášení nátěrových hmot

7.

Karafiát Radek

Práškové plasty

8.

Kloc Michal

Změny vlastností motorového oleje v závislosti na době provozu

9.

Kubizňák Jiří

Pracoviště pro nátěrové hmoty ve strojírenském podniku

10.

Malina Dušan

Likvidace odpadních vod v konkrétním podniku

11.

Michálek Petr

Hodnocení situace a strategie firmy

12.

Mizera Vítězslav

Analýza marketingových činností malých a středních podniků

13.

Nováček Martin

Návrh centrálního mazacího systému šnekového dopravníku

14.

Ronovský Martin

Zpracování struktury řízení podniku JJ Invest s.r.o. Golčův Jeníkov

15.

Samek Jaroslav

Technické řešení uzlu variabilního transportního systému

16.

Štůsek Jiří

Analýza podnikatelských činností malých a středních podniků s důrazem na obchodní činnost

17.

Vanišová Sylvie

Technicko-ekonomická analýza likvidace ropných produktů a některé ekologické problémy u vybraného podniku

18.

Vítek Vladimír

Vliv inflace na hospodaření podniku

19.

Vlček Martin

Studie řízení malého podniku

20.

Vojta Emil

Rozbor problémů vzniklých při získávání úvěrů podnikatelských subjektů 

21.

Votlučková Martina

Finanční analýza podniku

22.

Vovsíková Lenka

Vyhodnocení návratnosti investic linky SMD a zpracování vývojových zakázek

Ke stažení
ikonaAbsolventské práce 2000 - anotace
ikonaAbsolventské práce 1999 - anotace
ikonaAbsolventské práce 1998 - anotace
ikonaAbsolventské práce 1997 - anotace
ikonaAbsolventské práce 1996 - anotace

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Filmové představení Milada

V úterý 24. dubna 2018 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu Milada. Začátek projekce je v 10:15 hod. Film trvá 130 minut.

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek