Absolventské práce 2001 - 2005

Absolventské práce 2001 - 2005

Seznam Absolventských prací v letech 2001 - 2005.

Absolventské práce v roce 2005 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

 

1.

Balcarová Marie

Marketingová studie hypotečních úvěrů České spořitelny, a.s.

2.

Benčeková Lenka

Personální studie

3.

Bradáčová Petra

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

4.

Černá Markéta

Tvorba pracovních míst pro střihací linku

5.

Fousková Petra

Efektivita marketingové strategie kosmetického studia

6.

Fritscherová Aneta

Sledování vyřizování zakázek firmou Nábytek Exner, s.r.o.

7.

Havlín Josef

Pohledávky – nejisté peníze věřitele

8.N

Herda Jan

Analýza logických operací v podmínkách České pošty

9.

Holinková Denisa

Uplatnění mladých lidí na trhu práce

10.

Cháma Pavel

Marketingová studie spokojenosti zákazníků

11.

Klepal Miroslav

Databázový systém pro řešení dílčího problému podniku

12.

Kopecká Kamila

Kalkulace nákladů v zemědělství

13.N

Kozlíková Pavlína

Agenturní zaměstnávání

14.

Křováková Michaela

Marketingový mix v lázeňství

15.

Larvová Petra

Splátkový prodej

16.

Lichtenberg Petr

Analýza skladového hospodářství ve firmě Cross Trans Service, s.r.o.

17.

Matoušková Lucie

Marketingová studie platebních karet

18.

Opasková Veronika

Kalkulace v polygrafickém průmyslu

19.

Oupický František

Bezdrátové připojení k Internetu v organizaci

20.

Peltan Čestmír

Městská počítačová síť v Lysé nad Labem a její rozšíření

21.

Pivková Lenka

Marketingová studie – rozbor poskytování produktu

22.

Poláková Jana

Analýza materiálového toku ve firmě Kooperativa, v. o. d. Uhlířské Janovice

23.

Prchalová Daniela

Tvorba databáze a její využití při konání veřejné sbírky

24.

Přívar Jaroslav

Případová studie informačního systému Nemocnice Kolín

25.

Rutová Kateřina

Problematika financování městské knihovny

26.

Růžičková Markéta

Změna právní formy obchodní společnosti

27.

Řeháčková Šárka

Rozpočet hospodaření s finančními prostředky

28.

Salač Petr

Využití controlingu v kalkulaci

29.

Staněk Jiří

Analýza informačního systému podniku

30.

Stárková Kateřina

Lidské zdroje Armády ČR a jejich změny v důsledku profesionalizace

31.

Syřínek Jan

Bezdrátový internet ve firmě

32.

Škodová Jana

Studie odvodu odpadních vod z novostavby rodinného domu

33.

Tichá Alena

Návrh prezentace pro Národní hřebčín v Kladrubech

34.

Tichá Helena

Nová investice, její kalkulace a hodnocení

35.

Tlapáková Kateřina

Změna právní formy s dopadem na zaměstnanost

36.

Vítková Dagmar

Rozpočtová strategie vybrané obce – Nové Město nad Metují

37.

Zelená Jitka

Marketingová studie se zaměřením na propagaci města Kutná Hora

38.

Zikmundová Alena

Spotřebitelská soutěž

39.

Markupová Kateřina

Ekonomický rozbor podniku

 

 

Absolventské práce v roce 2004 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

DS – dálkové studium

 

1.

Barenčíková Alena

Orientace a adaptace pracovníků

2.

Barochovská Petra

Realizace uživatelské příručky pro Internetbanking 24 ČSOB, a.s.

3.

Bečanová Hana

Vymáhání náhrady škody na Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

4.

Brzybohatá Renáta

Problematika hypotečních úvěrů

5.

Dostál Vlastimil

Návrh systému řízení dokumentace TPV

6.

Fajmonová Lenka

Zhodnocení rekvalifikačního kurzu „Rozvoj osobnosti“

7.

Fikarová Petra

Analýza informačního toku v podniku

8.

Filip Miroslav - DS

Technicko-ekonomický rozbor podniku

9.

Fišerová Lucie

Analýza distribuce tabákových výrobků ve firmě Letka Team, a.s.

10.

Hladká Blanka

Tvorba nového systému dodávání zákonných školení

11.

Hlaváček Jaroslav - DS

Management plánování času

12.

Hniličková Světla

Sebehodnocení podniku dle modelu EFQM

13.

Houska Zbyněk - DS

Kalkulace nákladů vybraných produktů

14.

Hrišová Zuzana

Marketingová studie se zaměřením na analýzu distribuce

15.

Hřebíčková Zuzana

Realizace projektu rádiové datové trasy

16.

Jančulová Lucie

Metodika přijímání ukrajinských pracovníků

17.

Jesenská Martina

Návrh databáze zákaznických karet

18.

Jouglíček Pavel

Problematika českého lesnictví při vstupu do EU

19.

Kocman Petr

Metodický návod pro sestavení příručky jakosti malého podniku

20.

Kolář Jakub

Návrh a realizace LAN v organizaci

21.

Kolařík Michal

Tvorba dynamických www stránek podniku

22.

Košková Alena

Porušování práv a povinností v pracovně právních vztazích

23.

Krásenská Petra

Optimalizace dopravy ve výrobním podniku SPEL spol. s.r.o.

24.

Kraučuk Lukáš

Vyřizování zakázek ve firmě OpaLL-AGRI, s.r.o.

25.

Kruml Radek

Optimalizace přípravy výroby v ČKD Kutná Hora

26.

Kulhánková Lucie

Daňová evidence a účetnictví podnikatelů po novelách zákonů

27.

Kynčlová Petra

Problematika přechodu leasingu na IAS

28.

Líznerová Andrea

Analýza materiálového toku ve sklářském průmyslu

29.

Marečková Andrea - DS

Marketingová studie se zaměřením na propagaci

30.

Mazač Tomáš

Tvorba ceny na základě kalkulace

31.

Moravcová Radka

Problematika sociálních dávek v regionu Přelouč

32.

Mrázková Hana

Srovnání hospodaření dvou revírů

33.

Nadrchal Miroslav - DS

Sledování průchodu zakázky podnikem

34.

Nechánská Václava

Tvorba ceny pomocí kalkulací a pravidel marketingu

35.

Odehnalová Klára

Motivace zaměstnanců

36.

Ontlová Jana

Analýza materiálového toku firmy Bresson

37.

Pácalová Veronika

Ekonomika provozu skládky TDO

38.

Plecháčová Jaroslava

Rozpočet neziskové organizace

39.

Plesar Ondřej

Firewall na operačním systému Linux

40.

Pokorná Iveta

Projektové plánování

41.

Purma Václav

Optimalizace výrobního programu ČKD Kutná Hora

42.

Ronovská Kateřina

Úvěrová činnost Komerční banky, a.s.

43.

Růžičková Markéta - DS

Marketingová studie se zaměřením na analýzu distribuce

44.

Salák Alois

Návrh a realizace počítačové sítě 

45.

Silvarová Alena

Motivace zaměstnanců

46.

Slavíková Petra

Návrh osobní databáze klientů

47.

Strnadelová Hana

Marketingový výzkum

48.

Sýkorová Kateřina

Význam personalistiky v systému ISO

49.

Šálený Miroslav

Konstrukční návrh přípravků pomocí CAD systému

50.N

Šíchová Dagmar - DS

Analýza databáze pro řešení dílčího problému podniku

51.

Šimková Jana

Problematika pohledávek v AČR

52.

Šimonová Dana

Analýza ukazatelů hospodaření podniku

53.

Štichová Lucie

Kdy a za kolik do starobního důchodu

54.

Šubrt Jan

Aplikace CAD systému při konstrukčním návrhu zařízení GEP44

55.

Tamchyna Petr

Sledování průběhu zakázky společností TEPOSTOP

56.

Teplá Renáta - DS

Sledování průchodu zakázky podnikem

57.

Uher Petr - DS

Systém řízení jakosti

58.

Vavřičková Petra

Analýza spokojenosti zákazníků

59.

Vepřeková Zdena

Problematika studia v evropských zemích

60.

Vokolková Dana

Příprava prezentace pro turistický ruch

61.

Vokounová Vlasta

Bankovní produkty České spořitelny, a.s.

62.

Vosecký Petr

Projekt „Bezpečné Pečky“ – kamerový systém

63.

Vyskočilová Marie - DS

Sledování materiálového toku výrobního podniku

64.

Zajícová Lucie

Porovnání leasingového a úvěrového financování

65.

Zedník Tomáš

Tvorba databáze pro řešení dílčího problému podniku

66.

Žídková Helena - DS

Daňová problematika

67.

Baumruk Petr

Bezdrátové připojení k internetu ve firmě

68.

Hrochová Šárka

Zavádění systému CAQ do podniku

 

 

Absolventské práce v roce 2003 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

DS – dálkové studium

 

1.

Arientová Zdenka

Eliminace vzniku nečistot při výrobě výměníku tepla

2.

Bajkai Luboš

Využití 3D grafických systémů při propagaci firmy

3.

Běhounková Romana - DS

Metodická příručka pro implementaci SŘJ dle ISO 9001:2000

4.

Bouší Alena

Marketingová studie produktu

5.

Frýbová Jana

Projekt Lékařská knihovna

6.

Haklová Dagmar - DS

Motivace a odměňování odsouzených ve vězeňské službě ČR

7.

Havlová Renáta

Problematika příspěvkové organizace

8.

Havránek Jiří - DS

Analýza vlivu reklamací na řízení výrobního podniku

9.

Hurt Zdeněk

Marketingová studie se zaměřením na vinařské výrobky

10.

Chmelíková Petra

Hospodaření neziskové organizace

11.

Jonová Michaela

Ekonomický rozbor podniku se zaměřením na skladové hospodaření

12.

Kádašiová Lenka - DS

Vzdělávání zaměstnanců

13.

Kadlec Jan

Produkt – nástroj marketingu

14.

Kavalír Jiří - DS

Analýza materiálového toku zásob

15.

Kopecká Helena

Příjmy městské pokladny – místní poplatky

16.

Kosek Luboš

Porovnání 3D konstrukčních systémů ve strojírenství

17.

Melvald Lukáš - DS

Analýza služby poskytované mobilním operátorem

18.

Menšík Petr

Kvalitativní a ekonomické zhodnocení procesu tavení Al slitin

19.

Nepraš Tomáš

Využití CAD systémů při konstrukčním návrhu uchycení řazení pro vozidlo Praga Golden

20.

Prachař Martin

Je Amerika skutečně zemí managementu zaslíbenou?

21.

Rezková Miloslava

Metodika tvorby výkresové dokumentace ve střední firmě

22.

Sedlmajerová Pavla - DS

Turistické příležitosti v čáslavském regionu

23.

Semerád Pavel

Využití grafických systémů při propagaci výrobků

24.

Szabová Věra - DS

Analýza možností a efektivity vzdělávání

25.

Vilhumová Eva - DS

Kritéria hodnocení ekonomických výsledků

26.

Vlčková Hana

Projekt naučné stezky Kaňkovy hory

27.

Vorel Tomáš

Reforma veřejné správy

28.

Wiesnerová Martina

Metodika zaměstnávání v personální agentuře

29.

Zavadil Petr

Optimalizace materiálových toků vybraného pracoviště

 

 

Absolventské práce v roce 2002 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

DS – dálkové studium

 

1.

Bachtíková Lenka

Vnější zdroje při získávání pracovníků

2.

Bartalová Jana

Odpadové hospodářství města Čáslav

3.

Bernard Jaroslav

Analýza materiálového toku vybraných zakázek v ČKD Kutná Hora

4.N

Brtková Eliška - DS

Webové stránky fiktivní firmy

5.

Cedlová Iveta

Sociální pojistné a nástroje jeho vymáhání

6.

Cinková Lenka

Personální studie

7.

Černá Veronika

Bankovní převody ČSOB, a.s.

8.

Černík Martin

Případová studie životního cyklu výrobku

9.N

Dobrá Alena

Finanční analýza podnikové činnosti

10.

Dobruská Radka

Analýza informačního toku obchodního oddělení ve výrobní organizaci

11.

Duda Zdeněk

Použití plazmy ve strojírenství - technologie řezání

12.

Dugová Martina

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

13.

Dvořáková Edita

Personální studie

14.

Fialová Dita

Systém řízení zakázkové výroby se zaměřením na celní deklaraci

15.

Filingerová Markéta

Dotace na pracovní místa

16.N

Filipiová Eva

Rozbor nákladů a tvorba rozpočtu v podniku SOMA, s.r.o.

17.

Frajt Tomáš

Sledování technického stavu vysokozdvižných vozíků

18.

Hapujda Dušan

Návrh využití systémů automatické identifikace ve výrobní organizaci

19.

Havel Ondřej

Vytváření pracovních postupů na PC

20.N

Honců Šárka

Využití finanční analýzy pro hodnocení firmy

21.

Hostanová Lucie

Nejvyhledávanější bankovní produkty GECB, a.s.

22.

Hrubeš Jiří

Marketingová studie se zaměřením na reklamu v novinách

23.N

Charvátová Jana - DS

Spotřebitelský úvěr nebo nákup na splátky?

24.

Jandáková Jitka

Vzdělávání pracovníků

25.

Janoušková Kateřina

Personální studie

26.

Komeštíková Lucie

Mzdy a kolektivní vyjednávání

27.

Kopecký Pavel

Analýza vnitropodnikové dopravy

28.

Kratochvílová Bohumila

Analýza rozpočtu Městského muzea

29.

Kroupová Michaela

Návrh na využití informačních a komunikačních technologií v malé firmě

30.

Křelina Roman

Preventivní údržba strojních zařízení v podniku

31.

Kykal David

Tvorba podnikových webových stránek

32.

Malimánek Petr

Ekonomický rozbor změny technologického postup výroby výrobku

33.

Maršíková Radka

Průvodce založení příspěvkové organizace

34.N

Martincová Eva

Problematika pohledávek výrobní firmy

35.

Mečířová Jindra

Řízení zásob v podniku ČMKS - stavebniny, s.r.o.

36.

Michlová Jana

Hodnocení státních sociálních služeb ve vybraném okrese

37.

Miltáková Jana - DS

Marketingová studie

38.

Mudra Jan

Marketingová studie Pivovaru Nymburk

39.N

Müllerová Adéla - DS

Analýza informačního toku bezpečnostního útvaru Ministerstva vnitra ČR

40.

Náhlovská Jana - DS

Návrh rozpočtu neziskové organizace

41.

Navrátilová Irena

Analýza objednávání v ČKD Kutná Hora, a.s.

42.

Perný Tomáš

Využití internetu pro firemní propagaci a prodej

43.N

Poláková Veronika

Likvidace pojistné události

44.

Pospíšil Petr

Zavádění systému jakosti do malých a středních firem

45.

Prachař Pavel

Změna účetního softwaru a řešení pohledávek firmy

46.N

Rubičová Markéta

Pojištění odpovědnosti podniku za škodu

47.

Řihák Bohumil - DS

Tvorba podnikových webových stránek

48.

Salačová Eva

Personální studie - rozvoj zaměstnanců v podniku

49.

Sobková Markéta

Analýza informačního toku v personálním oddělení nevýrobní organizace se zaměřením na komunikaci

50.

Synková Dagmar

Marketingová studie produktu

51.

Šemík Vladimír

Ekonomické ukazatele celoživotního vzdělávání na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

52.

Šináglová Jana

Daň z nemovitosti s komentářem

53.

Šmíd Tomáš

Návrh lokální počítačové sítě ve střední firmě

54.

Šotolová Dominika

Návrh zajištění drobného podnikatele

55.

Šrůtka Pavel

Využití CAD systému I-DEAS při konstrukčním návrhu výrobku

56.

Tlustošová Michaela

Poskytnutí úvěru v družstevní záložně

57.

Vašíčková Jana - DS

Personální studie

58.

Wasserbauer Marek - DS

Případová studie multimediálního vybavení firmy

59.

Záklasníková Drahomíra

Analýza průmyslového pojištění

60.

Zalabáková Lenka

Marketingová studie

61.

Zazvonil Jiří

Úprava nádrže NTS 265

 

 

Absolventské práce v roce 2001 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

DS – dálkové studium

 

1.

Břinčilová Martina

Nakládání s odpady v rafinérii

2.

Dvořák Aleš

Studie z oblasti managementu

3.

Franková Zdeňka - DS

Česká spořitelna, a.s. - jedna z největších bank v ČR

4.

Gábel Michal

Optické měřící přístroje

5.

Hampl Martin

Motivace a odměňování zaměstnanců

6.

Hašková Monika

Odpadové hospodářství v podniku CEBAL, a.s. Kolín

7.

Houdek Petr

Analýza materiálového toku ve výrobním podniku

8.

Chamrád David

Vírová trubice

9.

Jarošová Linda

Zdanění závislé činnosti

10.

Kadič Jan - DS

Využití simulace pro rozvrhování výroby v OEZ, s.r.o.

11.

Kalaš Jan

Problémy obchodování se zahraničím

12.

Kavánková Eliška

Odpadové hospodářství v podniku Kovolis Vrdy

13.

Kratinová Petra

Posouzení vlivu reklamní kampaně na značku

14.

Krejčí Hana

Aplikace CADu při prostorovém modelování výrobků

15.

Kučírková Renáta - DS

Správná volba stavebního spoření

16.

Kudrna Michal - DS

Transformace fyzické osoby na právnickou osobu

17.

Kulhánková Klára

Navalovací emaily

18.

Kyselý Marián - DS

Rozvržení sortimentu v oddělení železářství

19.

Lhotanová Iveta - DS

Plánování hospodářského výsledku ve výrobní firmě

20.

Maleček Jiří

Školní metrologické normativy

21.

Maršíková Martina

Analýza a tvorba rozpočtu

22.

Nalezinková Renáta

Daň dědická s komentářem

23.

Nedobitá Alena

Využití 3D modelování při konstrukčním návrhu

24.N

Nováková Jitka

Náklady podniku

25.

Petrásková Renáta

Pohledávky - právo věřitele nebo problém?

26.

Pohanová Veronika

Návrh reklamní kampaně

27.

Převrátil Dušan

Tvorba www stránky pro metrologickou laboratoř

28.

Raulová Zuzana

Školní autobus - řešení nebo utopie?

29.

Růžičková Monika

Rekvalifikací k zaměstnanosti

30.

Soukup Daniel - DS

Marketingový výzkum trhu pro potřeby Adventura, s.r.o.

31.

Stejskalová Iveta

Tvorba systému odměňování pracovníků

32.

Stočková Jiřina

Problém nezaměstnanosti rizikových skupin

33.

Šimková Jitka

Schéma materiálového toku výrobní firmy

34.N

Škarková Andrea

Principy pojištění a jejich specifika u leasingové spol.

35.

Švarcová Věra

Analýza dokumentace balení výrobků

36.

Trnková Marcela

Přežije kojenecký ústav?

37.N

Tvrdíková Jana

Využití finanční analýzy při hodnocení firmy

38.

Uxová Markéta

Vše, co byste chtěli znát o státní sociální podpoře

39.

Vajgl Petr

Slovník pojmů z metrologie

40.

Válková Bohumila

Reorganizace skladování

41.

Veselský Ladislav

Počítačová podpora při zavádění SŘJ v podniku

42.

Veselý Jakub

Analýza dodavatelsko-odběratelských vztahů podniku

43.

Voláková Petra

Analýza materiálového toku

Ke stažení
ikonaAbsolventské práce 2005 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2004 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2003 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2002 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2001 - anotace

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek