Absolventské práce 2006 - 2010

Absolventské práce 2006 - 2010

Seznam Absolventských prací v letech 2006 - 2010.

Absolventské práce v roce 2010 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

KS – kombinované studium

DS – dálkové studium

 

1.

Barešová Iveta

Daňové zatížení fyzických a právnických osob při stejném předmětu podnikání

2.

Bican Daniel

Sledování pracovních činností při využití systému Gentani ve firmě NYK Logistics, s.r.o.

3.

Bláhová Petra

Skladové hospodářství a manipulace s materiálem v ZDV Krchleby, a.s.

4.

Březinová Michaela

Vyhodnocení a návrhy zahraniční pracovní stáže

5.

Buncová Naděžda

Statistika dopravních nehod

6.N

Cachová Jitka - DS

Mzdová problematika občanských zaměstnanců AČR

7.N

Cepek Martin

Využití a modernizace ICT technologií ve firmě

8.

Čejková Radka - DS

Poskytování internetu pomocí bezdrátové sítě WiFi

9.

Červenková Žaneta - DS

Daňová problematika – porovnání nákladovosti při pořízení tiskáren

10.

Čudová Michaela

Úvěry České spořitelny, a.s. a výběr úvěrového pracovníka

11.N

Deverová Michaela

Analýza investiční činnosti podniku

12.

Dluhý Miroslav - KS

Implementace informačního systému SAP ve společnosti Manag a.s.

13.

Dvořáková Štěpánka - DS

Cestovní agentura a spokojenost jejích zákazníků

14.

Gabko Lukáš - KS

Přesčasová práce u Vojenské policie

15.N

Harcuba Petr

Využití programu Microsoft Excel v personálních činnostech podniku

16.

Havlovicová Hana - KS

Analýza personální politiky vybrané firmy

17.

Janovská Renata - KS

Jak najmout správné zaměstnance a udržet si je

18.

Janovský Michal - KS

Vedení zakázky v elektroprůmyslu

19.

Ježková Monika - DS

Dopad ekonomické krize na malý podnik a jeho řešení

20.

Jíchová Alena - DS

Analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace

21.

Jirovský Tomáš - KS

Nová tvář Policie České republiky

22.

Kacafírková Jana - KS

Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků

23.N

Kirchnerová Simona - DS

Rozbor finančních náležitostí vojáků z povolání AČR

24.

Komárková Andrea

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě  

25.

Konfrštová Vladimíra

Rozpočet města Habry

26.

Konývka Lukáš

Analýza personální činnosti v organizaci

27.

Králová Renáta

Analýza knihovnického systému Clavius

28.

Krupková Petra

Personální a účetní program Target 2100 Enterprise

29.

Křenková Lenka - KS

Průchod zakázky podnikem

30.

Lancová Eva - DS

Sledování a analýza materiálového toku ve firmě Foxconn CZ, s.r.o.

31.

Landrová Libuše - KS

Regulační poplatky ve zdravotnickém zařízení

32.N

Ledrová Lenka - DS

Založení nové společnosti LAKOL s.r.o. z pohledu ISO 9001

33.

Loudová Ivana - KS

Daňové zatížení fyzické a právnické osoby při stejném předmětu činnosti

34.

Málková Lenka

Skladové hospodářství a řízení zásob ve společnosti Stavebniny STAFI, s.r.o.

35.

Mašín Martin

Sledování a plánování dopravních tras ve společnosti POLAR Trading s.r.o.

36.

Micherová Stanislava - DS

Životní, úrazové a nemocenské pojištění pro soukromou klientelu

37.N

Míšek Karel - KS

Získávání nového personálu do struktur Armády České republiky

38.

Mňuková Veronika

Návrh propagace pomocí internetových stránek

39.N

Morkes Jan

Sledování průchodu zakázky podnikem

40.

Mrštinová Pavlína - KS

DPH ve stavebnictví a stavební rozpočet

41.

Nekovářová Dana - KS

Integrace celní a daňové správy

42.N

Nevoralová Eliška

Vzdělávání a možnosti jeho financování v ČKD Kutná Hora, a.s.

43.

Nováková Kateřina

Možnosti financování bydlení

44.

Novotná Eva - DS

Oprava chrámu sv. Barbory

45.

Nulíčková Kateřina

Finanční analýza podniku SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

46.

Obertová Martina - DS

Analýza a návrh restrukturalizace a optimalizace zákaznického servisu v podmínkách firmy Kavalierglass, a.s.

47.

Ondráčková Michaela

Úhrady zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení

48.

Parentová Eva - KS

Vzdělávání zaměstnanců a jeho financování z fondů EU

49.

Patlejch Josef - KS

Optimalizace výrobních a řídících systémů

50.

Pavlasová Radka

Hypoteční úvěry

51.

Pertl Jan - KS

Řízení týmu

52.

Píška Pavel - KS

Fotovoltaika 21. století

53.

Pištěková Radka - KS

Příspěvek na úhradu péče v dětském domově

54.N

Plecitá Kamila - DS

Projektové řízení v rámci veřejné zakázky

55.

Podaný Miloš - KS

Strategické řízení – klíčový nástroj rozvoje firmy

56.

Podhorská Petra

Životní pojištění

57.

Přibylová Lenka - KS

Motivační systém ve společnosti s ručením omezeným

58.

Rejzková Zuzana - DS

Průvodce státní sociální podporou České republiky

59.

Rousová Romana

Marketingový průzkum

60.

Růt Radek

Problematika datových schránek

61.

Skřivánková Radka

Zahraniční pracovní stáž, evropské vzdělávací programy Erasmus a Leonardo da Vinci v praxi

62.

Sovová Martina - DS

Analýza investice posklizňové linky

63.N

Sýkora Milan - KS

Problematika community policing v Kutné Hoře

64.

Šachová Jana - KS

Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace

65.

Šenková Veronika - DS

Interní audit systému jakosti dle normy ISO 9001 ve firmě Stachema Kolín, spol. s r.o.

66.

Šotolová Alena

Dávky státní sociální podpory

67.

Šrámková Lucie - KS

Efektivní využití zdrojů v managementu

68.

Šubrt Jakub

Skladové hospodářství a manipulace s materiálem ve firmě Mi-King

69.

Topolančinová Jana

Spotřebitelské úvěry – teorie a současná praxe v podmínkách České spořitelny

70.

Tóthová Irena - DS

Program Zelená úsporám a možnosti jeho financování

71.

Trtíková Marie - KS

Nezaměstnanost v regionu Havlíčkův Brod

72.

Urbánková Irena - DS

Zemědělská půda v ČR – vliv nákupu půdy na podnikání v zemědělství

73.

Urbanová Martina 

Problematika vyřizování reklamací ve firmě Asseco Czech Republic, a.s.

74.

Valentová Venuše - DS

Analýza spokojenosti účastníků školení systému CATIA

75.N

Valová Eliška - DS

Analýza výrobních kapacit podniku

76.

Veselý Michal

Využití logistických souprav Eurokombi v automobilové dopravě

77.

Viltová Veronika

Struktura a politika nákupu firmy Europlast, s.r.o.

78.

Winzberger Ladislav - KS

Textilní výroba v ČR, vliv systému řízení dle normy ISO 9001:2001 na kvalitu textilních výrobků

79.

Zajíc Jiří - DS

Studie zavedení nového produktu na trh

80.

Zedníčková Blanka - DS

Marketing Základní školy a Mateřské školy Kácov, okres Kutná Hora

81.

Zinková Martina - DS

Význam personální agentury pro malý podnik

82.

Zítková Hana - KS

Vnitropodnikové směrnice v Městské nemocnici Čáslav se zaměřením na oběh účetních dokladů

83.

Železná Veronika

Analýza zpracování mezd

84.

Žemličková Petra

Problematika řízení fyzické distribuce ve firmě Top centrum – Jaroslav Novák

 

Práce obhájená v roce 2012 pod číslem 8/12D

5.

Buncová Naděžda

Statistika dopravních nehod

 

 

Absolventské práce v roce 2009 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

 

1.N

Albrechtová Pavlína

Kalkulace

2.

Bradáček Vít

Servisní podpora firem pomocí protokolu TCP/IP

3.

Caldová Marie

Výzkum spokojenosti zákazníků agentury DAD Activities s.r.o.

4.

Čukan Dušan

Zavádění logistických prvků ve firmě

5.

Dusová Daniela

Výzkum spokojenosti zákazníků firmy Diké – personální agentura, s.r.o.

6.

Dytrichová Lenka

Metodika vymáhání pohledávek

7.N

Hobortová Lucie

Vzdělávání zaměstnanců

8.

Horáková Pavlína

Financování bydlení

9.

Hošek Martin

Návrh a realizace regionální sítě

10.N

Kábelová Jana

Jak zajistit plynulý tok prvních zavážek nových dílů pro nový model automobilů v TPCA Czech, s.r.o.

11.

Kadlec Petr

Případová studie zavedení linuxové distribuce ve firmě         

12.

Kantorová Lenka

Systém hodnocení zaměstnanců na základě hodnotících pohovorů   

13.

Klasztová Michala

Flexibilní životní pojištění

14.

Kopecká Markéta

Využití sdělovacích prostředků při výběru zaměstnanců

15.

Králová Jana

Politika a struktura nákupu firmy

16.

Kuberová Petra

Fondy České spořitelny, a.s. - Sporoinvest

17.

Kučerová Michaela

Akreditace základních oddělení Městské nemocnice Čáslav

18.

Ludvíková Martina

Sepsání kupní smlouvy podle Občanského zákoníku

19.

Miřácká Martina

Návrh marketingové strategie ZOD Kámen

20.

Nevečeřalová Hana

Návrh marketingové strategie podniku

21.

Pavlíčková Eva

Povinnosti podnikatele vůči institucím státní správy

22.

Pokorná Lenka

Analýza investičních variant

23.

Prchalová Lenka

Analýza a popis pracovního místa

24.

Prokopcová Petra

Využití zákoníku práce v praxi

25.

Rohlíčková Simona

Úvěrové produkty banky

26.

Římková Jana

Analýza rozpočtu vybrané organizace

27.

Štorek Ondřej

Analýza spokojenosti klienta Pečovatelské služby Kutná Hora

28.

Trmal Michal

Připojování klientů v malých obcích k síti internet

29.

Vávrů Jakub

Návrh a tvorba výukového a propagačního materiálu

30.

Veselá Martina

Použití logistického auditu ve výrobní firmě

31.

Vintr Martin

Návrh a realizace připojení pomocí technologie Motorola Canopy

32.

Vysloužilová Eva

Výzkum spokojenosti zákazníků ve firmě Goldbeck Prefabeton s.r.o.

33.

Zadražilová Petra

Exekuce v občanskoprávním řízení

 

 

Absolventské práce v roce 2008 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

 

1.

Balvínová Lucie

Finanční analýza podniku

2.

Buksová Sandra

Porovnání tržeb před a po přijetí jukeboxu do Restaurace a herny U Franců

3.

Ceplová Eva

Pardubická karta

4.

Čecháková Veronika

Rozvinutí informovanosti – vydávání prvního občanského průkazu

5.

Deverová Petra

Trestné činy proti majetku jako součást trestního práva ČR

6.

Dvořák Jan

Rozhodování ve správním řízení a výkazy nedoplatků

7.

Fajmanová Barbora

Sledování průchodu zakázky výrobním podnikem

8.

Filingerová Věra

Rodinné finance v kombinaci

9.

Hodanová Gabriela

Využití nástrojů propagace pro větší ziskovost firmy

10.

Horáková Veronika

Optimalizace toků zpětné logistiky v oblasti plastů

11.

Houfková Alena

Fúze obchodních společností

12.

Hrochová Veronika

PR oddělení v elektrotechnické firmě

13.

Chadimová Eva

Užití normy ISO 9001 v praxi a zdokonalení přehledu skladovaného materiálu

14.N

Chomová Dana

Úloha nákupu pro outsourcing ve firmě DAKO-CZ, a.s.

15.

Chybová Jana

Kontakt zaměstnanců s personálním oddělením a dokumentace s tím spojená

16.

Klemanová Zdeňka

Výstavba skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny pro ZDV Krchleby, a. s.

17.

Kocourková Martina

Struktura a politika nákupu firmy

18.

Koděra Michal

Bezpečnost a ochrana firemních

19.

Končelová Romana

Správa webových stránek a propagace jejich obsahu

20.

Kváčová Monika

Problematika manželství v České republice

21.

Kvasničková Radka

Produkty České spořitelny – Sporožirové účty

22.

Murgašová Hana

Benchmarking motivace zaměstnanců a její možná aplikace v KH   

23.

Musilová Renáta

Optimalizace pracovních podmínek při apretáži s vlivem na pracovní výkon

24.

Naslerová Ivana

Možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků

25.

Nesnídalová Jana

Problematika agenturního zaměstnávání

26.

Novotná Jana

Využití manažerského účetnictví v konkrétní společnosti

27.

Pavlík Jakub

Založení reklamní společnosti a její uvedení na trh

28.

Repková Tereza

Inventarizace majetku Supplier Tooling

29.

Růžičková Dagmar

Personální agentura – strategie nabízení a obsazování pracovních míst

30.

Satoriová Barbora

Komplexní systém zabezpečení objektů ZOD Úmonín

31.

Skoupá Jitka

Proces poskytování dotace – problematika žádosti o dotaci

32.

Šalda Martin

Sledování průchodu zakázky podnikem

33.

Špírová Lenka

Nástroje pro tvorbu grafických návrhů a jejich realizace v internetovém prostředí

34.

Truhlářová Jana

Náklady a jejich problematika

35.

Třešňáková Veronika

Clo a celní řízení

36.

Uhrová Michaela

Samofakturace a její význam pro zefektivnění účetních prací

37.

Vajglová Lucie

Marketingová studie výrobkové řady Real a návrhy pro její další prodej

38.

Vančura Martin

Realizace internetového portálu

39.

Vandrovcová Ivana

Controlling v nadnárodní společnosti

40.

Venhauer Radek

Analýza provozu metropolitní sítě

41.

Zelinková Martina

Nástroje řízení pro periodickou aktualizaci kanbanů a supermarketů ve firmě Alco Controls

42.

Zmatlíková Veronika

Six Sigma – Filosofie zabezpečování jakosti

43.

Žandová Andrea

Rozpočet sedmistého výročí od založení města Ronova nad Doubravou

 

 

Absolventské práce v roce 2007 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

 

1.

Bareš Jiří

Sledování průchodu výrobku kleštin podnikem

2.

Blahutová Věra

Motivace pracovníků ve školství

3.

Cajthamlová Ivana

Sledování vyřízení zakázky firmou Konstav, a.s. – „Bytový dům pro příjmově vymezené“

4.

Cincibus David

3D modelování v předvýrobní etapě výrobku

5.

Čarná Michaela

Financování bydlení

6.

Čelárová Veronika

Marketingový průzkum pro oborové školící středisko DIKÉ

7.

Černíková Helena

Role pojišťovacího makléře a agenta v oblasti prostředkování pojištění

8.

Čihák Josef

Teorie a praxe reklamy

9.

Dusová Petra

Sledování pasivních prvků logistiky ve firmě Cross Trans Service, s.r.o.

10.

Dvořáková Jana

Zahraniční faktura a problémy s ní spojené

11.

Fantová Vendula

Marketingový výzkum používání softwaru pro konstruování

12.

Fínová Veronika

Vzdělávání zaměstnanců územních samosprávných celků

13.

Fišer Luboš

Porovnání některých aspektů modelování v AutoCAD, Mechanical Desktop a Solid Works

14.

Gerenda Jan

Sledování průběhu zakázky podnikem GOLDBECK Prefabeton s. r. o.

15.

Havlín Michal

Rozšíření komunikační infrastruktury bezdrátové sítě v obci Žiželice

16.

Hovorka Tomáš

Webové rozhraní herního serveru

17.

Hujíčková Klára

Implementace technologie RFID do skladového hospodářství firmy Mi-King, s.r.o.

18.

Chlumská Jana

Interní a externí komunikace ve společnosti Skanska, a. s.

19.

Jandová Daniela

Volby a vedení obce

20.

Janovský Michal

Zdravotní pojištění poskytované VZP ČR

21.N

Jebavý Jiří

Případová studie elektronického obchodu v organizaci

22.

Ježek Petr

Elektronický obchod – návrh a tvorba

23.

Kašíková Pavla

Financování prostřednictvím fondů EU

24.

Krejčík Vladimír

Návrh a realizace sítě v městské části Kolín V

25.

Křivohlavá Lucie

Jak efektivně využít státní podpory

26.

Kuki Otto

Anketa spokojenosti pacientů

27.N

Kunc Luboš

Návrh a realizace počítačové sítě pro obchodní společnost

28.

Kutílek Miloš

Návrh a realizace evidence knih

29.

Kutílková Pavlína

Vyřizování zakázek ve výrobním družstvu Cyklos Choltice

30.

Máčková Radka

Finanční analýza podniku

31.

Martínek Tomáš

Tvorba webových stránek podniku

32.

Michalová Romana

Výzkum spokojenosti uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce Kutná Hora

33.

Miláčková Radana

Vymáhání daní

34.

Mlčoch Ondřej

Návrh firemní počítačové sítě

35.

Morávek Jan

Tvorba multimediální prezentace firmy

36.N

Mrkvičková Miroslav

Finanční analýza hospodaření podniku

37.

Petrusová Jana

Systém evidence na TS Vrdy

38.

Pospíšilová Eva

Tvorba pracovního místa

39.

Procházka Jindřich

Bezpečnost a ochrana dat ve firmě

40.

Prušinovský Jaroslav

Vizualizace systému SOS hlásek

41.

Richter Michal

Technická podpora uživatelů v mezinárodní společnosti

42.

Seifertová Michaela

Výzkum spokojenosti klientů České spořitelny, a.s.

43.

Školudová Jana

Realizace projektu „Čáslav – bezbariérové město“

44.

Štecher Petr

Skladové hospodářství a ideální rozmístění materiálu na skladě u firmy JAF HOLZ

45.

Štursová Kateřina

Vymáhání pohledávek

46.

Táborská Lucie

Alternativní distribuční kanály České spořitelny, a.s.

47.

Telenská Veronika

Průzkum trhu – uplatnění lomů na trhu

48.

Urbanová Jana

Analýza finanční situace podniku

49.

Zvoníčková Věra

Kontrola a vymáhání pohledávek u zaměstnavatelů

 

 

Absolventské práce v roce 2006 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

 

1.

Balvínová Jana

Katalogový ceník

2.

Čudová Ilona

Zdanění závislé činnosti

3.

Doubravová Martina

Snímkování pracovního dne

4.

Drahoš Jan

Implementace IS ve výrobním podniku

5.

Dražan Jan

Případová studie průběhu reklamní zakázky

6.

Efler Jaroslav

Základní zkoušky nátěrových hmot

7.

Ferkl Tomáš

Informační systémy a jejich využití v rámci náběhu nového typu vozu

8.

Fišer Petr

Případová studie řízení zakázkové výroby

9.

Formanová Tereza

Pracovně právní vztahy

10.

Gabrielová Olga

Metodika tvorby směrnic

11.

Hamplová Petra

Výběr zaměstnanců v IREM CR, s.r.o.

12.

Havelková Irena

Podnikatel a jeho povinnosti vůči státní správě

13.

Hladíková Iveta

Speciální kombinace bankovních produktů

14.

Janeček Jan

Pracovněprávní vztahy v malých organizací

15.

Klatovská Lucie

Vzdělávání zaměstnanců ve státní správě

16.

Krulíková Lucie

Daň z nemovitosti

17.

Krumlová Lucie

Obnova čáslavských lázní

18.

Lelková Šárka

Sokol tu žije?

19.

Načeradský Václav

Návrh a vytvoření www stránek pro Úřad práce Kutná Hora

20.N

Němcová Lenka

Dlouhodobý majetek podniku

21.

Nováková Terezie

Ochrana osobních údajů v personální práci

22.

Novotná Kateřina

Bytová problematika města Třemošnice

23.

Pacal Petr

Marketingový plán a metodika prezentování sortimentu zákazníkům

24.

Poklopová Petra

Efektivita vzdělávání příslušníků VS ČR

25.

Pokorná Petra

Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření

26.

Riesová Kateřina

Státní sociální podpora občanům

27.

Rösslerová Lucie

Vymáhání pohledávek soudní cestou

28.

Schäfferová Lucie

Problém výstavby a financování ČOV v rámci EU

29.

Součková Barbora

Finanční analýza podniku

30.

Stojkovová Linda

Správní řízení a jeho uplatnění ve VZ ČR

31.

Šebelková Šárka

Vymáhání pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve VZP ČR

32.

Tvrdík Martin

Porovnání CAM systémů

33.

Tvrdíková Olga

Nejjednodušší cesta k penězům

34.

Valent Michal

Návrh a realizace počítačové sítě

35.

Varga Petr

Možnosti CAD systémů

36.N

Vilímovská Jana

Zvýšení efektivity skladovacích procesů ve firmě ASMO Czech, s.r.o.

37.

Vyskočilová Pavlína

Sledování materiálového toku podniku se zaměřením na expedici hotových výrobků

38.

Zelinková Martina

Produkty České spořitelny aplikované na různé skupiny obyvatelstva

39.

Zeman Martin

Využití Autodesk Inventoru v praxi

40.

Zezuláková Iva

Plán odpadového hospodářství v malém městě

41.

Zikmundová Pavlína

Dotace – program na vzdělávání zaměstnanců

42.

Žák Zdeněk

Sledování průchodu zakázky podnikem

Ke stažení
ikonaAbsolventské práce 2010 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2009 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2008 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2007 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2006 - anotace

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek