Absolventské práce 2011 - 2015

Absolventské práce 2011 - 2015

Seznam Absolventských prací v letech 2011 - 2015.

Absolventské práce 2015 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

KS – kombinované studium

 

1.

Barochová Barbora

Stavební řízení s využitím ICT

2.

Bečanová Ladislava - KS

Hodnocení zaměstnanců v KAVALIERGLASS a. s.

3.

Běla Karel

Řízení projektů z praxe

4.

Bendová Andrea - KS

Logistika a Facility management

5.N

Bezová Barbora

Controlling a kalkulace nákladů

6.

Čížek Dominik - KS

Návrh a tvorba propagačních materiálů ve firmě Tereos TTD

7.

Formánková Karolína

Analýza příjmů a výdajů rozpočtu města Kolín v letech 2009 - 2014

8.N

Hainiš Marek - KS

Řád podnikové metrologie

9.N

Halasová Veronika - KS

Optimalizace dopravy ve firmě Foxconn CZ

10.

Hlaváčková Edita - KS

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

11.

Hönigová Kateřina - KS

Návrh propagace kosmetického salónu HK-visage studio

12.

Hornyáková Tereza

Analýza procesu nákupu materiálu ve strojírenské firmě s využití IS

13.

Hrabalová Jitka - KS

Možnosti vzdělávání zaměstnanců na úrovni obce

14.N

Hurtová Hana - KS

Kaizen jako cesta ke snížení nákladů ve společnosti Yusen Logistics (Czech) s. r. o.

15.

Chmelařová Petra - KS

Využití sociálních služeb a jejich klíčová role pro společnost

16.N

Jabůrek Stanislav - KS

Magnetické upínání obrobků

17.

Jelínek Tomáš

Využití internetu v obchodní firmě

18.

Kalaš Michael

Problematika kontroly jakosti ve firmě Josef Šanda s. r. o.

19.

Kašová Kateřina - KS

Analýza a návrh řešení jak motivovat zaměstnance k lepšímu výsledku auditu

20.

Klepišová Barbora

Analýza interní komunikace, zjištění nedostatků a návrh na zlepšení

21.N

Klimeš Ladislav

Plánování a řízení linek pro pojízdné prodejny

22.

Klimešová Veronika

Uplatnění metody 5S v archivu a kancelářském prostředí ve společnosti Grammer   Automotive Slovenija d. o. o.

23.

Kmochová Kristýna

Dotace a dotační programy

24.N

Kocmanová Kateřina

Analýza procesu vyřizování objednávky v informačním systému Esyco.NET

25.

Košátko Daniel

Propagace firmy a tvorba webových stránek

26.

Krátký Martin - KS

Seřizování a programování CNC obráběcího centra Emco Maxxmill 500

27.

Kratochvílová Lucie - KS

Využití software pro zpracování mezd a personalistiky v praxi

28.

Krejčík Ondřej

Vliv CAM systému ve výrobě

29.

Křivánek Václav

Zavedení VoIP telefonie ve firmě a její funkce a služby

30.

Ing. Kutr Milan - KS

Rekvalifikace normy ISO 9001:2008 do normy ISO TS 16949 se zaměřením na zákazníka

31.

Máchalová Simona

Problematika účetních a daňových odpisů

32.

Maňas Jan - KS

Zavedení CMM do strojírenského podniku

33.

Marušáková Kateřina

Metodika financování příspěvkové organizace Domov Barbora Kutná Hora

34.

Michálková Eva

Možnosti čerpání tuzemských grantů a dotací obecně prospěšné společnosti

35.

Mokráčková Petra

Spokojenost pacientů v Oblastní nemocnici Kolín, a. s.

36.

Moravcová Věra

Možnosti financování studia

37.

Nekovář Petr - KS

Úniky na spotřebních daních

38.

Nepovímová Pavlína - KS

Financování bydlení

39.

Nevoralová Jana

Správa a přenos dat pomocí ERP rozhraní ve firmě HOUFEK a. s.

40.

Nouzáková Michaela

Finanční analýza společnosti PEK-TK s. r. o.

41.N

Nováková Dita

Opatření ke snížení fluktuace ve společnosti KOVOLIS HEDVIKOV a. s.

42.

Ondrášek Jan

Využití CA technologií v podnikové praxi

43.

Orságová Kateřina

Finanční analýza podniku

44.

Popelková Hana - KS

Vzdělávání zaměstnanců ve Finanční správě

45.

Přibylová Klára - KS

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků společnosti Auto Pošík, a. s.

46.N

Rambousková Eva - KS

Kalkulace výrobků

47.

Rathouz Vladislav - KS

Životní cyklus produktu

48.

Richterová Kateřina

Přímé bankovnictví

49.

Rogoňová Kateřina

Průběh zakázky obchodním oddělením výrobní firmy

50.

Rosický Zdeněk - KS

Přeprava zboží se společností ČD Cargo, a. s. a optimalizace činností s ní   souvisejících

51.

Růžičková Zuzana

Analýza odpadového hospodářství města Kutná Hora

52.N

Sádecká Veronika

Finanční analýza podniku s využitím informačních technologií

53.

Schiller Rostislav - KS

Současná podniková metrologie s využitím PC

54.N

Siřínková Radka - KS

Pohyb externích osob v areálu Alco Controls, spol. s r. o. a bezpečnost práce

55.N

Slonská Lucie

Geneze účetnictví

56.

Stejskalová Kristýna

Cestovní náhrady zaměstnanců

57.

Stejskalová Michaela

Historický vývoj a srovnání daňové evidence s účetnictvím

58.

Šafránková Eliška

Analýza firemních operací ve firmě MOVER spol. s r. o.

59.

Šebestián Ondřej - KS

Forma pro vstřikování plastů

60.

Škaldová Jaroslava - KS

Vliv firemní kultury na spokojenost zaměstnanců

61.

Špaleková Veronika - KS

Možnosti financování vlastního bydlení

62.

Štálová Alena - KS

Návrh propagace nemocnice

63.

Tomášková Barbora 

Nezaměstnanost a rizikové skupiny na trhu práce

64.

Trebichalská Věra

Od rodiny přes školu do společnosti

65.N

Trpišovská Aneta - KS

Analýza metod výběru pracovníků ve vybrané společnosti

66.

Vágner Leoš - KS

Marketingová analýza současného stavu Hostačovského zámku

67.

Vanc Jiří

Zpracování kusovníků strojů pro IS

68.

Vařečková Renáta

Ekonomické hodnocení investic

69.

Závětová Veronika

Marketingová analýza produktů na čerpací stanici

70.

Zelená Dominika - KS

Vzdělávání zaměstnanců

71.

Zemanová Nikola - KS

Aktivní politika zaměstnanosti

  

 

Absolventské práce v roce 2014 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

KS – kombinované studium

 

1.N

Bajkai Michal - KS

Outsoursing teoreticky a prakticky

2.

Berková Barbora - KS

Marketingový mix ve službách

3.

Bičák Jiří

Financování bydlení hypotečními úvěry

4.

Bohabojová Markéta

Exekuční řízení

5.N

Březina Jan

Analýza výběrového řízení

6.

Buřvalová Iva – KS

Logistika, zajištění přeprav se zaměřením na cenné zásilky

7.N

Cemperová Simona

Implementace normy ISO 9001 ve společnosti MARTENZIT® s. r. o.

8.N

Čejka David - KS

Policejní činnosti – Operativně pátrací činnost Služby kriminální policie

9.

Čermáková Lenka

Nepojistné sociální dávky

10.

Černá Dominika

Analýza informačního systému v procesu zajištění cestovních služeb

11.

Čížková Věra - KS

Pracovněprávní směrnice společnosti Dostihový spolek a. s.

12.

Daruová Jana - KS

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice

13.

Dlouhá Vladimíra - KS

Vedení při řízení matrik

14.

Dostálová Monika

Úřad práce – cesta k zaměstnání

15.

Dostálová Simona - KS

Motivace zaměstnanců ve společnosti Informační linky s. r. o.

16.

Dvořák Luboš - KS

Řád podnikové metrologie – návrh

17.

Dvořák Petr - KS

Problematika zajištění rekreačních objektů proti vloupání

18.

Dymáková Gabriela - KS

Sociální komunikace – příčiny nezačlenění dětí do třídního kolektivu na základních školách           

19.

Fratričová Irina - KS

Bankovní produkty pro spoření určené dětem a občanům do 18 let

20.

Hák Petr - KS

Modul skladového hospodářství v systému IS Alfa

21.

Hnilička Petr - KS

Zkoušení svarů

22.

Hruška Ondřej

Porovnání gastronomických standardů a managementu v hotelových zařízeních Anglické riviéry a Krkonoš

23.

Janečková Martina - KS

Zapojení nového pracovníka do provozu ve firmě

24.

Janicskovicsová Kateřina

Platební karty České spořitelny, a. s. a jejich analýza

25.

Jehličková Jaroslava

Dávkové zajištění pro osoby se zdravotním postižením

26.

Jiroušková Pavlína

Exekuce a insolvence u klientů České spořitelny

27.

Kaisnerová Petra - KS

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Informační linky s. r. o.

28.

Katrnošková Katařina - KS

Měření drsnosti funkčních ploch brzdových kotoučů               automobilu

29.N

Kloudová Lenka – KS

Eliminace projevů rivality a šikany na pracovišti

30.

Kmochová Lucie

Přechod z daňové evidence na účetnictví

31.

Kmoníčková Kristýna – KS

Spoření a spořící produkty

32.

Kravařík Tomáš

Bezdrátové technologie v sítích poskytovatelů internetového připojení

33.

Kunášek Michal - KS

Problematika BOZP příslušníků Policie ČR

34.N

Lepešková Martina - KS

Dědictví a průběh dědického řízené v České spořitelně, a. s.

35.

Malich Petr

Porovnání zprostředkovatelských agentur programu Erasmus ve Spojeném království

36.

Malina Radek

Návrh na zlepšení podmínek pracovníků a zvýšení jejich motivace ve firmě Trecarn Hotel

37.

Mareš Vladimír - KS

Metrologie malé firmy

38.

Měkotová Michaela - KS

Funkce personalisty ve společnosti

39.

Mičíková Tereza

Úvěry a jejich vliv na zadluženost

40.

Michálek Luboš - KS

Zavedení zkušebního systému MULTITEST–i pro měření pružin do praxe ve vybraném podniku 

41.

Mikitová Lucie - KS

Agentura práce a pracovněprávní vztahy

42.N

Milbach Martin

Získávání nových členů pro sportovní klub

43.N

Miřejovská Monika - KS

Analýza procesu zpracování dokladů v Holcim (Česko)a. s. a návrh jeho optimalizace       

44.

Novák Jakub

Analýza kulturního života v Čáslavi

45.N

Ovčačík Jakub - KS

Optimalizace dodávek spojovacího materiálu v podmínkách firmy Cormet s. r. o.

46.N

Ovčačíková Martina - KS

Motivační a odměňovací systém ve vybrané společnosti

47.

Pánková Hana

Rozbor nabídky osobních bankovních účtů pro studenty a občany do 30 let

48.

Paulusová Nikol

Příspěvek na péči jako nástroj sociální pomoci

49.

Peterová Markéta

Přestupky a pokuty ve státní a územní samosprávě

50.

Pištěková Kristina

Metodické postupy práce v agendovém informačním systému

51.

Prchalová Jana - KS

Kalibrační postupy v Kavalierglass a. s. a K-sklo s. r. o.

52.

Rajnyšová Veronika

Organizační zajištění sportovní školy v přírodě pro žáky ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka 40

53.

Rak Tomáš

Tvorba webových stránek v redakčním systému WordPress

54.

Remlerová Jiřina - KS

Financování bydlení hypotékou

55.

Rubičová Lenka

Depozitní produkty České spořitelny, a. s.

56.

Růžičková Jana

Výkon trestu obecně prospěšných prací

57.

Shejbalová Kateřina - KS

Životní cyklus výrobní a technické dokumentace

58.

Skřivánková Lucie - KS

Příručka pro uchazeče o zaměstnání

59.

Suchomelová Karin

Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Kutná Hora

60.

Šťastná Zuzana

Bankovní účty České spořitelny, a. s. pro občany

61.

Táborová Hana

Kontrola podnikatelské činnosti živnostenským úřadem

62.N

Tomášová Štěpánka - KS

Vliv paletového hospodářství na životní cyklus zakázky

63.N

Valentová Irena

Studie a analýza informačního systému KARAT

64.

Vančurová Lenka

Význam BOZP při práci v podniku               

65.

Vaňková Kateřina - KS

Rozpočet města: Vliv dotace na rozvoj města Čáslav

66.

Vepřek Zdeněk

Analýza rekvalifikačních kurzů

67.

Verfelová Tereza

Působnost a činnost Městské policie Kolín

68.

Vosecká Markéta

Hypoteční úvěry

69.

Wasserbauerová Ivana - KS

Ekonomický rozbor projektu

70.

Zimmerová Kristina - KS

Elektronické služby České pošty – Czech POINT

71.N

Žáková Martina - KS

Logistický audit výroby kabelového svazku

 

 

Absolventské práce v roce 2013 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

KS – kombinované studium

 

1.

Bálková Lucie

Využití software pro zpracování ekonomické agendy stavební firmy

2.

Barták Tomáš - KS

Kontrolní procesy

3.

Bartáková Hana - KS

Spokojenost a vzdělávání zaměstnanců

4.

Bergerová Barbora

Návrh nového řešení skladové evidence

5.

Brotánek Jakub

Servis a údržba výpočetní techniky ve firmě Tlapnet s. r. o.

6.N

Bubeníková Blanka

Analýza hospodaření Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

7.

Bucifálová Lucie

Finanční analýza podniku

8.N

Čepek Petr

Údržba a materiálový tok ve firmě Ljunghall s. r. o.

9.

Černá Kateřina - KS_

Systém hodnocení a odměňování

10.N

Černohubová Iva

Využití CAD systému při tvorbě a realizaci stavebních projektů

11.

Dekerešová Michaela

Postavení České pošty, s. p. na trhu

12.

Deverová Věra - KS

Problematika odměňování pracovníků společnosti ANIMA Čáslav, o.p.s. jako součást personálních systémů

13.

Dítětová Kristina - KS

Nákupní proces a hodnocení dodavatele

14.

Fulínová Lenka - KS

Možnosti financování bydlení v České republice

15.

Havránek Jiří

Rozšíření a propagace podniku

16.

Hendrychová Hana

Návrh nového občanského průkazu

17.N

Heroutková Martina

Ekonomický rozbor firmy Zenit spol. s r. o.

18.

Heřmánková Jana

Marketingový výzkum na trhu pekařských výrobků v Přelouči

19.N

Holoubek Josef

Systém managementu kvality v praxi

20.

Hönig Pavel

Využití IS Signys ve firemní praxi

21.

Houdek Roman

Historický vývoj grafických čipů společnosti NVIDIA

22.

Houdková Martina

Rozpočet Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře            

23.

Hrdý Přemysl - KS

Možnosti financování bydlení v České republice

24.

Jeřábková Naďa - KS

Daň z příjmů fyzických osob

25.

Karabáčková Monika

Daň z nemovitostí

26.N

Kloz Michael - KS

Tvorba programů průmyslových robotů FANUC v MQB konfiguraci

27.

Kmentová Tereza

Problematika nezaměstnanosti mladistvých a absolventů škol

28.

Kmoníčková Věra - KS

Optimalizace logistických systémů ve firmě TOP CENTRUM – Jaroslav Novák

29.N

Kňákalová Lenka

Ekonomická analýza balící linky

30.

Kopáčová Markéta

Analýza rozpočtu neziskové organizace

31.

Kopecká Klára - KS

Bytová politika a podpora státu při financování bydlení

32.

Krátký Viktor

Použití CAD programu v praxi

33.

Křivková Tereza

Dávky státní sociální podpory

34.N

Křižanovská Zuzana

Systém pomoci v hmotné nouzi

35.

Kučírková Eva

Analýza obchodních vztahů

36.

Kuklová Alexandra - KS

Návrh vnitřního kontrolního systému práce zaměstnanců finančního úřadu

37.

Kuželová Tereza

Odpadové hospodářství v rozpočtu obce

38.

Licková Natálie

Soukromá lékařská praxe z pohledu marketingu

39.

Löblová Zuzana

Analýza služeb v oblasti stravování, péče o zdraví, sportu a ubytování ve vytyčeném regionu

40.

Macháňová Romana - KS

Rozpočet obce

41.N

Mušková Klára

Spokojenost zákazníků a reklamace ve firmě ELMET, spol. s r. o. Přelouč

42.

Náhlovská Ivana - KS

Marketingový mix a jeho uplatnění v praxi

43.

Nedobyl Jiří

Návrh zařízení pro úpravu vody Watek s. r. o.

44.

Olejarčíková Lucie

Možnosti financování bydlení

45.

Peterová Jana

Hypoteční financování bydlení

46.

Pilař Ondřej

Analýza rozpočtu příspěvkové organizace

47.

Pištěková Ivana - KS

Financování a hospodaření příspěvkových organizací

48.N

Polák Jaroslav

Životní cyklus rozvaděče nízkého napětí

49.

Schönbek Jiří

Výroba automobilových přívěsných vozíků ve firmě Inpro Čáslav s. r. o.

50.

Sládková Denisa

Místní poplatky v rozpočtu města Kolína

51.

Spudilová Lucie

Zakládání malých podniků a jejich vedení – návrhy pro konkrétní společnosti

52.

Stříteská Petra - KS

Problematika nezaměstnanosti absolventů

53.N

Šaroun Zdeněk

Interní kalibrační laboratoř ve společnosti Ljunghall s. r. o.

54.

Šmejkal Jan - KS

Správa zákaznických požadavků v IS Maconomy

55.

Špatenková Hana

Analýza rozpočtu Domova Barbora Kutná Hora

56.

Štíchová Martina

Poplatky za odpady v rozpočtu obce Křesetice

57.

Tranová Adriana

Sociální komunikace v podnicích

58.

Vaněk Jan

Kalibrace měřidel ve firmě Kovolis Hedvikov a.s.

59.N

Vaňková Michela - KS

Služba Google Analytics a její využití ve firmě

60.N

Vavřinová Monika

Analýza rozpočtu Městské nemocnice Čáslav

61.

Velehradská Aneta

Opatrovnictví dospělých osob

62.

Veselá Ladislava

Úvěrové produkty České spořitelny, a. s.

63.

Zalabáková Veronika

Využití finančních prostředků v SOU Poděbrady

64.

Žídek Jan - KS

Optimalizace funkcí informačního systému na Městském úřadě Kutná Hora

 

 

Absolventské práce v roce 2012 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

KS – kombinované studium

DS – dálkové studium

 

1.

Adámková Martina - KS

Nezaměstnanost a její dopady na veřejné rozpočty

2.N

Baranovičová Kateřina - KS

Zkvalitňování komunikace na zákaznické lince

3.

Bašista Ondřej

Regionální Wi-fi síť

4.

Bejvl Jan

Realizace informačních a komunikačních technologií v malém podniku

5.

Beznosková Marcela

Marketingový výzkum e-shopu

6.N

Břinčilová Monika - KS

Analýza a hodnocení budoucí investice

7.

Bubeníček Lukáš

Ukládání a zálohování dat

8.

Buncová Naděžda - DS

Statistika dopravních nehod

9.

Cemperová Miroslava - KS

Sledování zakázky indukčního tepelného zpracování lanových kol v podmínkách firmy MARTENZIT s. r. o.

10.

Coubalová Eliška

Úvěrové produkty České spořitelny, a. s.

11.

Čutková Iveta

Financování bydlení

12.

Dobiášová Lenka - KS

Analýza maloobchodu společnosti UNICOM, a.s.

13.

Dudková Petra

Vzdělávání zaměstnanců v KAVALIERGLASS, a.s.

14.N

Fiedlerová Michaela - KS

Analýza materiálových toků ve firmě OERLIKON CZECH s. r. o.

15.

Filipcová Marcela

Marketingový výzkum na trhu pekařských a cukrářských výrobků v okrese Kutná Hora

16.

Francová Kateřina - KS

Optimalizace řízení jakosti se zaměřením na nákupní činnost ve společnosti HABAK s. r. o.

17.

Franková Veronika - KS

Marketingová komunikace - Reklama

18.

Frýbová Magdalena

Spokojenost zákazníků

19.

Hadrbolcová Jaroslava

Inovace webových stránek města Třemošnice

20.

Hájková Lucie

Problematika DPH ve vztahu k zemím EU

21.

Hájková Michaela

Tvorba pracovního místa

22.

Havlíčková Lucie - KS

Porovnání účetních programů z pohledu zpracování mezd

23.N

Herodes Martin

Ekonomické zhodnocení výroby produktů z kukuřice

24.

Jarošová Žaneta

Analýza managementu hotelů Schmidbräu a Benica

25.

Jeřábková Pavlína - KS

Marketingový mix firmy RUPOL, spol. s r. o. se zaměřením na propagaci

26.

Jirkovská Kristýna - KS

Administrace žádostí o dotace z Evropské unie a národních zdrojů pohledem malé obce

27.

Jiříková Denisa - KS

Problematika domácího násilí

28.

Justová Kristýna - KS

Stanice technické kontroly a měření emisí

29.

Karbusický Luboš

MikroTik, RouterOS

30.

Karlíková Lenka

Revize a aktualizace opatření zásad bezpečnosti práce v hotelu Schmidbräu

31.

Kasal Jan - KS

Personální činnost – Přijímací pohovor

32.

Klásková Tereza

Návrh propagačního letáku k výročí firmy 20 let

33.

Klečková Tereza - KS

Možnosti financování bydlení

34.N

Kovářová Kristýna

Analýza a návrh systému odměňování

35.

Kratochvílová Michaela

Vývoj hospodaření města Chrudim za období 2009 - 2010

36.

Krištofík Jan

Tvorba systému řízení zakázek

37.N

Kruliš Pavel

Finanční analýza podniku

38.

Kuchařová Lucie

Analýza penzijního připojištění a porovnání se stavebním spořením

39.

Kutilová Helena - KS

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků a průběh zakázky firmou

40.

Liška Roman

Využití zákoníku práce v praxi

41.

Moravec Pavel

Inovace přenosného plovoucího čerpadla PH-Cyklon 2

42.

Náglová Martina

Popis pracovního místa administrativně technického pracovníka

43.

Najbrtová Veronika

Provoz velkokapacitních hotelů v Anglii

44.

Němec Ladislav

Implementace systému SolidWorks Enterprise PDM ve firmě

45.

Nevolová Šárka

Skladové hospodářství a řízení zásob metodou ABC ve společnosti Europlast, s. r. o.

46.N

Nocarová Monika - KS

Sledování a analýza materiálového toku firmy Alco Controls, spol. s r. o.         

47.

Nouzák Jakub

Cloud Computing

48.

Nováková Andrea

Zavádění systému Kanban ve společnosti Kiekert-CS, s. r. o.

49.

Novotný Petr - KS

Materiálový tok MQ 100 – sledování toku a vliv na produktivitu

50.

Ondrášek Petr

Analýza logistických činností v podmínkách firmy UNIKOM, a. s.

51.

Petráň Tomáš - KS

Odpisování dlouhodobého majetku – daňový a účetní pohled

52.

Podhájecká Veronika - KS

Dávky státní a sociální podpory

53.

Raitrová Viola - KS

Řízení projektu v biotechnologické praxi

54.

Rákosníková Jana

Zavedení zeštíhlené výroby

55.

Rebhanová Blanka

Analýza nákupního chování spotřebitele na trhu s pečivem

56.

Ronovská Kateřina

Analýza a rozšíření hotelových služeb

57.

Řepová Věra - KS

Rozpočet obce Potěhy

58.

Spěváková Blanka - KS

Implementace informačního systému WORKUS ve společnosti Tlapnet s. r. o.

59.

Svatoň Roman - KS

Personalistika a BOZP ve Službách města Pardubice a. s.

60.

Šenková Dana

Zavádění informačního systému do firmy

61.

Šibl Martin

Identifikace materiálu v materiálovém toku ve firmě LESS & TIMBER s. r. o. Čáslav

62.

Šimková Magda - KS

Plánování, získávání a výběr zaměstnanců ve firmě XYZ, s. r. o.

63.

Táborská Lucie - KS

Rekvalifikace, jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, v návaznosti na potřeby trhu práce v regionu Kutná Hora

64.

Tučková Iva - KS

Návrat na trh práce po rodičovské dovolené

65.

Tužil Vojtěch

Význam územního plánování pro město Přelouč

66.N

Urbanová Olga - KS

Outsourcing a jeho význam v Telefónica O2

67.

Vaněček Michal

Skladové hospodářství a materiálový tok firmy Jaroslav Krejčík – Stavební plasty

68.N

Vojtková Jitka

Reakreditace základních lékařských oborů MN Čáslav

69.

Vokurková Kateřina - KS

Možnosti financování bydlení

70.

Zachariášová Lucie

Bankovní úvěrové produkty

71.N

Zeman Miroslav - KS

Měření sledovanosti televizního vysílání na území České republiky – Projekt 2013-2017

72.N

Zuska Jan

Využití moderních komunikačních zařízení v prostředí sdílených služeb

73.N

Žáková Ivana

Zpracování importních zásilek

74.N

Žandová Radka

Marketingový výzkum trhu spokojenosti zákazníků

 

 

Absolventské práce v roce 2011 – abecední seznam

Práce je možno zapůjčit ve školní knihovně pouze k prezenčnímu studiu

N – práce, které nejsou přístupné

KS – kombinované studium

 

1.

Adamová Iveta

Rozbor živnostenského zákona

2.

Blažková Jana - KS

Sociální komunikace – Návrh na zlepšení komunikace v pracovním týmu      

3.

Bohatá Lenka

Výběr a hodnocení dodavatelů společnosti Zenit, spol. s.r.o.

4.

Březinová Aneta

Analýza a vyhodnocení přepravců firmy Garage Europa

5.

Břichnáčová Monika

Autismus, práce asistenta pedagoga, problematika získávání dotací a ohodnocení asistenta

6.N

Buňat Michal

Podnikatelský plán

7.

Csánová Jana

Sledování a analýza materiálových toků firmy STS Uhlířské Janovice, s.r.o.

8.

Čákorová Erika

Formy propagace v Královské realitní

9.

Čechová Lenka - KS

Podpora v nezaměstnanosti

10.

Čeřovská Petra

Analýza a návrh systému odměňování

11.

Čihák Pavel

Pivovarská železnice – návrh optimalizace dopravních a manipulačních procesů ve firmě Dej Bůh štěstí, s.r.o.

12.

Děkanovská Alena - KS

Zpracování metodické příručky pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kutná Hora pro vnitřní potřeby MÚ Kutná Hora

13.

Dorogiová Radka

Ekonomická analýza rekonstrukce zámku ve Zruči nad Sázavou

14.

Dudlová Taťána

Financování bydlení a jeho analýza

15.

Dytrychová Lenka - KS

Děti a reklama

16.

Fedorová Lucie

Případová studie marketingového mixu společnosti Zenit spol. s.r.o.

17.

Francová Lucie

Ekonomický rozbor podnikových činností

18.

Furková Barbora

Analýza Osobního účtu České spořitelny, a.s.

19.

Hniličková Petra - KS

Metodický postup účtování faktur programem Oracle           

20.

Holečková Michaela

Možnosti snížení nákladů vybraného podniku

21.N

Horálková Simona - KS

Zavedení plošného sběru bioodpadů na území města Kolína

22.

Hrejsemnou Kateřina - KS

Fotovoltaika – alternativní zdroj energie

23.

Humlerová Jana

Analýza a využití systému Odysea 2001

24.

Hylský Jiří - KS

Lisabonská smlouva – policejní a justiční spolupráce             

25.

Jandáková Tereza

Analýza rozpočtu stavebního projektu

26.

Janoušek Petr

Výpočet výrobní kapacity výrobních linek

27.

Juklová Jana - KS

Metodická pomůcka pro účetní pracovníky právnických osob

28.

Koudelková Hana

Analýza daňového zatížení podniku

29.N

Kovalčík Michal - KS

Informační systém podniku

30.N

Krajčírová Alena - KS

Vybrané přímé daně společnosti SAMPRO, s.r.o.

31.N

Krupičková Eva - KS

Komunikace v pracovním prostředí

32.

Křinková Iveta

Stavební spoření – nástroj financování bydlení

33.

Kubová Blanka - KS

Pracovní spokojenost zaměstnanců             

34.

Kynclová Martina

Monitorovací systém Fleetware on NaviGate a jeho využití v dopravě

35.

Lancová Šárka

Místní poplatky v praxi

36.

Laudát Jan

Sledování a analýza materiálového toku ve firmě Less&Timber s.r.o., v ZZD Čáslav

37.

Lupínková Ivana

Finanční analýza podniku a její využití

38.N

Machalická Monika - KS

Sledování dopravních nákladů a vytěžování kontejnerů ve firmě Alco Controls, spol. s r.o.

39.

Malátková Eva - KS

Sociální komunikace – jednání s občanem, modernizace komunikačních kanálů se zákazníky úřadu státní správy

40.

Malinová Monika

Využití IS Závodu Doprava ve firmě LESS&FOREST s.r.o.

41.

Matoušková Ivana - KS

Státní politika zaměstnanosti ve vztahu

42.N

Mlkvá Zdeňka

Hlavní faktory úspěšného fungování prodejny pečiva

43.

Nalezinková Lucie

Dávky státní sociální podpory a hmotné nouze

44.

Němcová Jana - KS

Analýza manažerského využití ekonomických dat z informačního systému

45.

Nováková Milena

Analýza nákladů procesu zajištění lidských zdrojů ve společnosti Kovolis Hedvikov, a.s.

46.

Pešková Lucie

Tvorba pracovního místa

47.

Procházková Markéta - KS

Odpadové hospodářství v ČR se zaměřením na dětské pleny a inkontinenční pomůcky

48.

Rambousková Martina

Vzdělávání a osobní rozvoj v České spořitelně, a.s.                 

49.N

Růžičková Šárka - KS

Výrobní podnik v době krize

50.

Seifertová Monika

Zavedení systému ISO 9001 v oblasti zásobování

51.

Sixtová Barbora

Analýza programu Zelená úsporám

52.

Slámová Veronika

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka

53.N

Šístková Markéta - KS

Výběrové řízení na poskytovatele softwarového řešení pro personální agenturu a jeho implementace           

54.

Tučková Edita - KS

Metodická pomůcka informačního systému GINIS – spisová služba

55.

Vacínová Stanislava

Výstavba bioplynové stanice v podniku ZOS Kačina, a.s. a její vliv na životní prostředí

56.

Záruba Petr

Návrh webových stránek Prefabeton.cz pomocí redakčního systému Joomla

Ke stažení
ikonaAbsolventské práce 2014 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2013 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2012 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2011 - anotace
ikonaAbsolventské práce 2015 - anotace

Novinky

03.02.2020

Divadelní představení Lakomec

V pondělí 17. února 2020 žáci 1. - 3. ročníků navštíví divadelní představení Lakomec, které v Dusíkově divadle uvede soubor Divadla Radka Brzobohatého. Délka představení je 105 minut.

03.01.2020

Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na školní rok 2020/2021

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek