Studijní obor: Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Obor Obchodní akademie je koncipován jako univerzální střední odborné vzdělání, jehož základ tvoří znalost dvou cizích jazyků, práce s počítačem, znalost ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence. Z hlediska obsahu lze rozdělit učební plán oboru na všeobecně vzdělávací základ a profilující odborné vzdělání. 

Absolventi zaměření Účetnictví a finance jsou připravováni pro výkon různorodých činností v obchodně podnikatelské praxi, které zabezpečují finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu a další odborné práce administrativního charakteru.

Absolventi zaměření Logistika jsou připravováni pro zajištění logistických služeb v oblasti ekonomiky a podnikání, které optimalizují materiálové toky ve výrobě, skladovací procesy a přepravu. Dále pak sjednávají pojištění v přepravě, vedou komplexní správu celních dokladů a komunikují s obchodními partnery a příslušnými orgány veřejné správy.

 

Ke stažení
ikonaUčební plán OA (LOG a UFP)

Novinky

03.02.2020

Soutěž v recitaci - regionální kolo

Soutěž v recitaci - regionální kolo se koná v úterý 25. února 2020 v Kutné Hoře. Organizačně zajišťuje Mgr. R. Rambousek.

03.01.2020

Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na školní rok 2020/2021

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek