Studijní obor: Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Obor Obchodní akademie je koncipován jako univerzální střední odborné vzdělání, jehož základ tvoří znalost dvou cizích jazyků, práce s počítačem, znalost ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence. Z hlediska obsahu lze rozdělit učební plán oboru na všeobecně vzdělávací základ a profilující odborné vzdělání. 

Absolventi zaměření Účetnictví a finance jsou připravováni pro výkon různorodých činností v obchodně podnikatelské praxi, které zabezpečují finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu a další odborné práce administrativního charakteru.

Absolventi zaměření Logistika jsou připravováni pro zajištění logistických služeb v oblasti ekonomiky a podnikání, které optimalizují materiálové toky ve výrobě, skladovací procesy a přepravu. Dále pak sjednávají pojištění v přepravě, vedou komplexní správu celních dokladů a komunikují s obchodními partnery a příslušnými orgány veřejné správy.

 

Ke stažení
ikonaUčební plán OA (LOG a UFP)

Novinky

30.09.2019

Projekt Erasmus+ "Praxe a stáže v britských firmách pro každého"

Od 6. do 19. října 2019 bude 10 žáků z OA3/EL3 a 4 žáci z S3 vykonávat odbornou stáž v podnicích ve městě Belfast (Severní Irsko). Stáže jsou zaměřeny na procvičení obchodně-administrativních technických činností. Ubytování a stravování žáků je zajištěno v místních rodinách. Doprovodná osoba: Mgr. J. Ptáčková

09.08.2019

Vážení uchazeči o studium, 

ve dnech 14. a 15. října 2019 se koná přehlídka škol 2019 v Kolíně, od 10:00 do 17:00 hod. v budově Městského společenského domu Kolín. Přijďte nás navštívit v prezentačním stánku.