Studijní obor: Strojírenství (kód oboru: 23-41-M/01)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
- zdravotní způsobilost ke studiu

Učební plán:

Základ učebního plánu oboru vzdělání Strojírenství je pro všechna zaměření společný. Tvoří ho všechny předměty všeobecně vzdělávací a základní předměty odborné. Výběrové odborné předměty se liší podle zvoleného zaměření, které začíná ve třetím ročníku studia.

 

Charakteristiky zaměření oboru a profil absolventa:

Zaměření: mechatronika

Toto zaměření nemá možná atraktivní a lákavý název, ale po obsahové stránce se jedná o směr, jehož absolventi jsou na trhu práce velmi žádaní. Absolvent tohoto zaměření získá znalosti z oblasti informatiky, elektroniky, technologie zpracování materiálů, stavby a provozu strojů, počítačového konstruování, programování CNC strojů, přesné mechaniky, mechatroniky, automatizace, metrologie. Získané vědomosti si prakticky vyzkouší při výuce ve školních dílnách na klasických i CNC strojích, v laboratořích automatizace a metrologie, v učebnách výpočetní techniky.

Z takto připraveného absolventa se po určité praxi může stát technolog, konstruktér, programátor CNC strojů, pracovník technické kontroly, pracovník ve zkušebních laboratořích, metrolog, mechatronik, pracovník ve vysoce kvalifikovaných dělnických povoláních apod. Získá i předpoklady pro úspěšné uplatnění v soukromém podnikání. Orientuje se také v základních ekonomických otázkách spojených s technickou problematikou. Je samozřejmě také připraven i pro další studium na převážně technicky orientovaných vysokých školách nebo vyšších odborných školách.

Zaměření: informační systémy

Zaměření je určeno pro praktické vzdělávání v oblasti informatiky. Rozvíjí analytické myšlení, podporuje samostatnost při řešení problémů za pomoci výpočetní techniky.

Cílem studia je získání praktických zkušeností v aktuálních softwarových aplikacích a rozvoj samostatných tvůrčích schopností při jejich používání. Po celou dobu studia mají žáci možnost pracovat s moderní počítačovou technikou. Jsou připravováni na povolání kvalifikovaných asistentů řídících pracovníků soukromých i státních podniků a pro řadu dalších technicko-hospodářských funkcí souvisejících s činnostmi v oblasti informačních technologií.

Zaměření: stavba a provoz automobilů

Automobily tvoří většinu ze všech druhů dopravních prostředků používaných v souvislostech s výrobou, obchodem i přepravou lidí. Dopravní prostředky jsou rovněž neodmyslitelnou součástí logistiky, tj. oblasti zabývající se zajištěním nerušeného chodu jakékoliv organizace po stránce dopravy.

Toto atraktivní studijní zaměření je určeno zejména pro dívky a chlapce, které zajímají automobily a vše, co s nimi souvisí. Kromě předmětů povinného základu jsou v učebním plánu zastoupeny speciální předměty zaměřené na poznání stavby automobilů, na problematiku jejich provozování, diagnostiku, opravy a údržbu.

Absolventi tohoto zaměření najdou uplatnění buď ve vysoce kvalifikovaných dělnických povoláních, např. jako servisní technici nebo diagnostici, stejně jako v oblasti středních technicko-hospodářských pracovníků, např. jako přijímací technici v servisech, prodejci automobilů, technici pro zajíždění automobilů, dispečeři dopravy nebo v soukromém sektoru. Toto středoškolské vzdělání je také dobrým základem pro studium na vyšších odborných nebo vysokých školách se zaměřením na silniční motorová vozidla.

Zaměření: slévárenství 

Školní vzdělávací program Strojírenství, zaměření Slévárenství vznikl na základě poznatku, že v regionu je řada firem zaměřených na slévárenství, na různé způsoby odlévání kovových materiálů a jejich následné zpracování na hotové výrobky a na další technologie se slévárenstvím související. Tyto firmy pro svůj další rozvoj potřebují a i v budoucnu budou potřebovat odborníky z této oblasti. V našem regionu se slévárenstvím zabývají tyto firmy:

-          Ljunghall s.r.o. Čáslav
-          Slévárna Losenický s.r.o. Čáslav
-          ČKD Kutná Hora a.s.
-          Kovolis Hedvikov a.s.
-          Sleko s.r.o. Kolín
-          RDC Kutná Hora s.r.o.
-          MOF-AL s.r.o. Kutná Hora
-          Metos v.o.s. Chrudim
-          Iron a Steel s.r.o. Chrudim

Absolvent studijního zaměření Slévárenství se uplatní v široké oblasti výroby a zpracování kovů. Může se uplatnit zejména v technicko-hospodářských funkcích v hutnictví i v příbuzných technických oborech při zajišťování technologické stránky výroby, organizaci provozu, údržbě a provozu strojů a zařízení, v obchodně-technických službách, marketingu apod. Může nalézt uplatnění v hutních provozech aj. Dále se může absolvent uplatnit jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) ve sféře drobného a středního soukromého podnikán v dané oblasti.

Ke stažení
ikonaUčební plán S - MechStrojírenství, zaměření mechatronika - učební plán dle ŠVP
ikonaUčební plán S - SPAStrojírenství, zaměření stavba a provoz automobilů - učební plán dle ŠVP
ikonaUčební plán S - SLEStrojírenství, zaměření slévárenství - učební plán dle ŠPV.
ikonaUčební plán S - INStrojírenství, zaměření informační systémy - učební plán dle ŠPV.

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016