Studijní obor: Technické lyceum - průmyslový design (kód oboru: 78-42-M/01)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Průmyslový design je specializací oboru Technické lyceum. Je určen pro chlapce i dívky. Absolvent je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Profesionální činnosti může vykonávat jak samostatně, tak i v designérských ateliérech a vývojových pracovištích.

Vzdělávací program obsahuje širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů. Odbornou část vzdělávání pak představují předměty zaměřené na tvorbu návrhů výtvarného řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků. Pomocí CAD systémů pak žáci tyto návrhy převádí do podoby technické dokumentace a seznamují se se základními technickými podmínkami pro praktickou realizaci výrobku.

Cílem studia je vychovat absolventa schopného tvůrčím způsobem řešit úkoly v oblasti průmyslového designu, to znamená navrhovat taková řešení průmyslových výrobků, která budou syntézou výtvarného přístupu s požadavky funkčními, ergonomickými a výrobními. Důraz je kladen na týmovou spolupráci s vlastními kreativními přístupy a na hledání nekonvenčních forem a postupů. Praktická témata zadávaná studentům vycházejí z cílů výuky a jsou doplňována konkrétními požadavky z praxe nebo tématy vypisovanými v soutěžích.

Ke stažení
ikonaUčební plán TLTechnické lyceum - průmyslový design - učební plán dle ŠVP

Novinky

30.09.2019

Projekt Erasmus+ "Praxe a stáže v britských firmách pro každého"

Od 6. do 19. října 2019 bude 10 žáků z OA3/EL3 a 4 žáci z S3 vykonávat odbornou stáž v podnicích ve městě Belfast (Severní Irsko). Stáže jsou zaměřeny na procvičení obchodně-administrativních technických činností. Ubytování a stravování žáků je zajištěno v místních rodinách. Doprovodná osoba: Mgr. J. Ptáčková

09.08.2019

Vážení uchazeči o studium, 

ve dnech 14. a 15. října 2019 se koná přehlídka škol 2019 v Kolíně, od 10:00 do 17:00 hod. v budově Městského společenského domu Kolín. Přijďte nás navštívit v prezentačním stánku.