Studijní obor: Technické lyceum - průmyslový design (kód oboru: 78-42-M/01)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Průmyslový design je specializací oboru Technické lyceum. Je určen pro chlapce i dívky. Absolvent je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Profesionální činnosti může vykonávat jak samostatně, tak i v designérských ateliérech a vývojových pracovištích.

Vzdělávací program obsahuje širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů. Odbornou část vzdělávání pak představují předměty zaměřené na tvorbu návrhů výtvarného řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků. Pomocí CAD systémů pak žáci tyto návrhy převádí do podoby technické dokumentace a seznamují se se základními technickými podmínkami pro praktickou realizaci výrobku.

Cílem studia je vychovat absolventa schopného tvůrčím způsobem řešit úkoly v oblasti průmyslového designu, to znamená navrhovat taková řešení průmyslových výrobků, která budou syntézou výtvarného přístupu s požadavky funkčními, ergonomickými a výrobními. Důraz je kladen na týmovou spolupráci s vlastními kreativními přístupy a na hledání nekonvenčních forem a postupů. Praktická témata zadávaná studentům vycházejí z cílů výuky a jsou doplňována konkrétními požadavky z praxe nebo tématy vypisovanými v soutěžích.

Ke stažení
ikonaUčební plán TLTechnické lyceum - průmyslový design - učební plán dle ŠVP

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Filmové představení Milada

V úterý 24. dubna 2018 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu Milada. Začátek projekce je v 10:15 hod. Film trvá 130 minut.

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016