Studijní obor: Technické lyceum - průmyslový design (kód oboru: 78-42-M/01)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Průmyslový design je specializací oboru Technické lyceum. Je určen pro chlapce i dívky. Absolvent je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Profesionální činnosti může vykonávat jak samostatně, tak i v designérských ateliérech a vývojových pracovištích.

Vzdělávací program obsahuje širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů. Odbornou část vzdělávání pak představují předměty zaměřené na tvorbu návrhů výtvarného řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků. Pomocí CAD systémů pak žáci tyto návrhy převádí do podoby technické dokumentace a seznamují se se základními technickými podmínkami pro praktickou realizaci výrobku.

Cílem studia je vychovat absolventa schopného tvůrčím způsobem řešit úkoly v oblasti průmyslového designu, to znamená navrhovat taková řešení průmyslových výrobků, která budou syntézou výtvarného přístupu s požadavky funkčními, ergonomickými a výrobními. Důraz je kladen na týmovou spolupráci s vlastními kreativními přístupy a na hledání nekonvenčních forem a postupů. Praktická témata zadávaná studentům vycházejí z cílů výuky a jsou doplňována konkrétními požadavky z praxe nebo tématy vypisovanými v soutěžích.

Ke stažení
ikonaUčební plán TLTechnické lyceum - průmyslový design - učební plán dle ŠVP

Novinky

03.02.2020

Sdílení učeben se SPŠ Kladno

Sdílení učeben se SPŠ Kladno proběhne ve středu 19. února 2020. Projektu se zúčastní třída S2. Organizačně zajišťuje Ing. J. Špaček a Ing. F. Obešlo.

03.01.2020

Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na školní rok 2020/2021

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek