Informace o přijímání uchazečů na střední školu pro školní rok 2018/2019

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě splnění kritérií přijímacího řízení. 

Přijímáme absolventy základních škol na čtyřleté denní studium v oborech:

 • 60 uchazečů na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  - se zaměřením na Účetnictví a finance, Logistiku
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 • 60 uchazečů na obor 23-41-M/01 Strojírenství 
  - se zaměřením na Mechatroniku, Stavbu a provoz automobilů, Slévárenství, Informační systémy
 • 30 uchazečů na obor 78-42-M/01 Technické lyceum
  -
  se zaměřením na Průmyslový design

Organizace přijímacího řízení

Termín přijímání přihlášek: do 1. 3. 2018 doporučeným dopisem nebo osobně do kanceláře sekretariátu (2. patro, hlavní budova školy, vchod z ulice Přemysla Otakara II.)
Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč (žák) na své základní škole nebo ji lze stáhnout z webových stránek školy v sekci přihlášky, popř. ze stránek MŠMT ČR. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře, na přihlášce ke studiu, se požaduje pouze pro obor Strojírenství.

Termín konání centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z ČJL a Mat:  12.4.2018 a 16.4.2018

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:
Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům poštou nerozesílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o studium odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový lístek získá uchazeč, který je žákem základní školy, na své základní škole, a to nejpozději do 1. března. V ostatních případech vydává zápisový lístek, na žádost uchazeče, krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Další informace

Žáci oborů Strojírenství a Technického lycee, kteří budou přijati a nastoupí ke studiu, obdrží v září zdarma jeden výtisk Strojírenských tabulek v hodnotě cca 800 Kč. Po dobu studia mají možnost instalace poslední platné verze programu AutoCad na vlastní počítač.

Žáci oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum, kteří budou přijati a nastoupí ke studiu, obdrží v září zdarma licenci výukového programu Zavijačič (výuka psaní na klávesnici PC) v hodnotě cca 600 Kč.

Všem žákům je také zřízen účet MS Office365, včetně možnosti instalace aktuální verze MS Office na vlastní počítač.

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016